Dokument „JAK PO PANDEMII V MSK“

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty sestavilo, i na základě podnětů některých členů našeho klastru, soubor rámcových a v některých případech i konkrétních námětů projektů pro Moravskoslezský kraj za účelem překonání současné krize a transformaci hospodářství regionu.

Materiál je koncipován jako otevřený dokument, který se bude průběžně doplňovat o aktuální témata a potřeby regionu. V případě návrhů dalších témat či rozpracování témat nastíněných je možné toto učinit prostřednictvím Sdružení pro rozvoj MSK.

Průvodní dopis

Dokument „Jak po pandemii v MSK“

Změna sídla BTKlastru

Bezpečnostně technologický klastr oznamuje změnu sídla. Nově je sídlo klastru: Pikartská 1337/7, 716 00  Ostrava – Radvanice.

Členka klastru se stane profesorkou

Vědecká rada VŠB – Technické univerzity Ostrava na svém zasedání dne 15. 5. 2020 odsouhlasila návrh na jmenování doc. Mgr. Marzeny Połky, Ph.D. profesorkou v oboru Bezpečnost a požární ochrana a postoupila návrh Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.