JUNIOR UNIVERZITA mladého hasiče

Dne 20. září 2020 proběhlo v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava slavnostní vyřazení absolventů sedmého ročníku Junior Univerzity. Absolventi byli tentokrát z Pardubického kraje. Tvůrcem a garantem Junior Univerzity je prezident klastru doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák.

Video ke shlédnutí ZDE.

On-line konference „Jak na covid – poznatky a zkušenosti odborníků“

Dovolujeme si vás pozvat na on-line konferenci s názvem „Jak na COVID – poznatky a zkušenosti odborníků“.

Živý stream z této konference proběhl 30. září 2020 v 9,00 hod. Video ke shlédnutí ZDE.

V rámci konference mohou účastníci pokládat přednášejícím dotazy formou komentářů pod videem.

Pozvánka s programem ke stažení ZDE.

Se svolením přednášejících dáváme k dispozici prezentace:

Jak může čištění a dezinfekce ovlivnit vlastnosti a životnost materiálů?

Testování využitelnosti ozónu a dezinfekční mlhy k dezinfekci povrchů

Může mít pandemie dopad na kvalitu ovzduší?

Aktuální dotační možnosti z OP PIK

Uvádíme přehled aktuálních výzev pro podporu českých podnikatelů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které jsou také jedny z posledních v programovém období 2014 – 2020:

Aplikace

Dotace na vývoj nových produktů nebo zlepšování těch stávajících, která spolufinancuje mzdy, materiál, služby expertů i odpisy ve výši 40 – 70 % způsobilých nákladů. Příjem žádostí je do 15. 12. 2020.

Inovace

Dotace na nákup nových výrobních strojů ve výši 25 – 45 % způsobilých nákladů. Příjem žádostí je do 29. 1. 2021

Potenciál

Dotace na vývoj nových výrobků, služeb nebo zavádění nových postupů, která spolufinancuje nové technologie a potřebné vybavení včetně úpravy, výstavby či rekonstrukce nemovitostí. Dotace je ve výši 50% a žádosti se přijímají do 23. 11. 2020.

Neváhejte se obrátit na naši projektovou kancelář s žádostí o konzultaci projektového záměru.