The first European #LetsCluster Summit

Ve dnech 25. – 27. března 2019 se uskuteční mezinárodní konference a setkání s názvem #LetsCluster. Setkání firem zabývajících se vývojem řešení v oblasti mikro a nano elektroniky pro účely Smart Living, Smart Mobility, Health Technology, Cyber Security či Industry 4.0. se uskuteční v Messe Congress Graz v Rakousku.

Podrobnosti naleznete ZDE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové klastru,

dovolujeme si vás pozvat na zasedání valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, z. s., které se bude konat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava ve čtvrtek 14. února 2019 od 13,00 hodin. Prezence účastníků je plánována od 12,30 hod.

Pozvánku s programem naleznete ZDE.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ KLASTRU

Nabízíme vám participaci na projektu „Vzdělávání zaměstnanců členů BTKlastru“, který připravujeme do plánované výzvy č. 110 Operačního programu Zaměstnanost MŠMT. Dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem činí 100%, tj. členové klastru mají školení a kurzy pro své zaměstnance zcela zdarma. Okruhy kurzů a školení jsou různé, pro firmu může být zajímavé zejména jazykové, manažerské či technické vzdělávání, které svým zaměstnancům poskytuje i nyní bez dotace z vlastních zdrojů.

Podrobnosti naleznete ZDE

Testování pohybové výkonnosti profesionálních podnikových hasičů

Dne 13. 12. 2018 proběhlo na SOŠ a VOŠ požární ochrany ve Frýdku – Místku testování pohybové výkonnosti profesionálních podnikových hasičů. BTKlatr během tohoto testování uspořádal také seminář, kde byli zástupci firem seznámeni s možnostmi testování profesionálních podnikových hasičů. Odborným garantem testování byl Doc. PaedDr. Peter Polakovič, PhD. z Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu.