Centrum expertů

Centrum expertů

Centrum expertů Bezpečnostně technologického klastru poskytuje služby k prevenci rizik a odborné informace zaměřené na ochranu zdraví a života lidí, ochranu majetku před požáry, nehodami, živelnými pohromami, vloupání a dalšími mimořádnými událostmi. Experti BTKlastru poskytují také služby zaměřené do právní a legislativní oblasti, problematiky úrazů či jejich odškodňování.

Centrum expertů sdružuje odborníky a experty z široké oblasti bezpečnosti a nabízí také vypracování posudků, stanovisek a odborných zpráv dle požadavků zadavatele prakticky ve všech oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mezi koncové uživatele služeb Centra expertů lze zařadit průmyslové podniky, malé a střední podniky, živnostníky, pojišťovny, orgány státní správy, kontrolní orgány, vyšetřovatele i fyzické osoby.

Pro naše klienty nabízíme zpracování znaleckých posudků, stanovisek, odborných zpráv, dokumentace či poradenství v těchto oblastech:

– požární bezpečnost

– protivýbuchová ochrana a hodnocení rizik

– stavebnictví

– ochrana kritické infrastruktury

– materiálová bezpečnost

– bezpečnostní technika a zabezpečení

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci

– kybernetická bezpečnost v IT oblasti a elektrotechnice

– legislativa

Podrobnosti k této službě naleznete v přiloženém letáku: Centrum expertů (PDF, 441 kB)