Hodnocení psychofyziologického stavu organismu

DiANS na stránkuSystém DiANS PF8

Systém DiANS, kterým BTKlastr disponuje, je jedinečným nástrojem pro měření a hodnocení psychologického stavu organizmu. Jedná se o mikropočítačový systém určený pro neinvazivní vyšetření autonomního nervového systému, které patří k novým možnostem v diagnostice variability srdeční frekvence a sledování aktivity autonomního nervového systému.

Umožňujeme a nabízíme tedy jedinečnou možnost využít našich měření přístrojem DiANS PF8 na základě jehož výsledků identifikujeme stav lidského organizmu, životní i pracovní stresory a doporučíme klientovi změnu životního stylu.

Tento systém je především určen pro:

  • Jednotlivce i kolektivy zaměstnanců, u nichž je riziko dlouhodobé psychické nebo fyzické zátěže.
  • Zaměstnavatele, kteří chtějí předcházet rizikům pracovních úrazů a nehod způsobených právě únavou a vyčerpáním zaměstnanců.
  • Aktivní sportovce.

Více informací o systému DiANS PF8 naleznete ZDE