Naši členové

Univerzity a střední školy

VŠB – TU Ostrava, Fakulta Bezpečnostního Inženýrství
Lumírova 630/13, 700 30, Ostrava – Výškovice
www.fbi.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
www.hgf.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
www.fmmi.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní
www.fs.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
www.fei.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33, Ostrava – Poruba
www.fast.vsb.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované matematiky
nam. T.G.Masaryka 5555, 760 01, Zlín
www.fai.utb.cz
Střední odborná škola ochrany osob a majetku
Leonovova 1795/3, 733 01, Karviná – Hranice
www.sosoom.cz

Firmy

E-expert, spol. s r.o.
Mrštíkova 883/3, 709 00  Ostrava – Mar. Hory
www.e-expert.eu
FITE, a. s.
Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava – Mar. Hory
www.fite.cz
HOBES, spol. s r.o.
K Luhům 151, 793 12 Horní Benešov
www.hobes.cz
K2 atmitec s.r.o.
Koksární 10997/7, 702 00 Ostrava- Přívoz
www.k2.cz
NAM system, a. s.
U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
www.nam.cz
NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.
Vratimovská 624/11, 718 00  Ostrava – Kunčičky
www.neweltom.cz
OKD, HBZS, a. s.
Lihovarská 10/1199, 710 30 Ostrava – Radvanice
www.hbzs-ov.cz
RESPECT OSTRAVA, s. r. o.
Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava
www.respect.cz
RSBP, spol. s r. o.
Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava – Radvanice
www.rsbp.cz
TESO – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
www.teso-ostrava.cz
VVUÚ, a. s.
Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava – Radvanice
www.vvuu.cz

Výzkumné organizace

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a, 616 00 Brno
www.cdv.cz

Sdružení a spolky

Sdružení pro rozvoj MSK
Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava – Mar. Hory
www.msunion.cz

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.
Lumírova 630/13, 700 30 Ostava – Výškovice
www.cztpis.cz
Národní dřevařský klastr, z. s.
Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava – Poruba
www.msdk.cz
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSK
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
www.kshmsk.cz

Národní stavební klastr, z. s.

Jubilejní 302/41, 700 30  Ostrava – Hrabůvka

www.nsklastr.com


Fyzické osoby

Kempná Kamila

Smolka Jan