Naši členové

Univerzity a střední školy
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Fakulta bezpečnostního inženýrství
www.fbi.vsb.cz
Hornicko-geologická fakulta
www.hgf.vsb.cz
Fakulta materiálově-technologická
www.fmt.vsb.cz
Fakulta strojní
www.fs.vsb.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky
www.fei.vsb.cz
Fakulta stavební
www.fast.vsb.cz
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované matematiky
www.fai.utb.cz
Firmy
Borcad cz s. r. o.
www.borcad.cz
CZ testing institute s. r. o.
www.cztesting.cz
DIAMO s. p., odšť. záv. HBZS
www.diamo.cz/cs/hbzs
HOBES, spol. s r. o.
www.hobes.cz
IDEA AIR s. r. o.
www.ideaair.cz
Inspection services s. r. o.
www.inspectionservices.cz
K2 atmitec s. r. o.
www.k2.cz
NAM system, a. s.
www.nam.cz
NetDirect s. r. o.
www.netdirect.cz
RESPOND & Co, s. r. o.
www.respond.cz
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r. o.
www.teso.cz
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
www.vitkovice.com
VVUÚ, a. s.
www.vvuu.cz
Výzkumné organizace
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
www.cdv.cz
TUPO – Technický ústav požární ochrany GŘ HZS ČR
www.tupo.cz
Sdružení a spolky
Národní dřevařský klastr, z. s.
www.msdk.cz
Národní stavební klastr, z. s.
www.nsklastr.cz
Národní strojírenský klastr, z. s.
www.nskova.cz
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
www.msunion.cz
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSK
www.kshmsk.cz
Fyzické osoby
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
st. bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka, prof. SGSP
Lerch Martin, Ing. – STATIKA DESIGN
www.statikadesign.cz