ČESKO-POLSKÉ OVZDUŠÍ, ANEB DÝCHÁME SPOLECZNÉ

Zástupci BTKlastru se zúčastnili debaty Česko-polské ovzduší, aneb dýcháme sPOLeCZné, která byla pořádána v CENTRU PANT dne 29. 10. 2018 v rámci Polských dnů v Ostravě.

Kromě zajímavých informací o kvalitě česko-polského ovzduší a o přístupech a prioritách státních správ obou zemí v oblasti znečištění příhraničních oblastí, zazněly také informace o projektech, které se znečištěním ovzduší zabývají. Mezi jinými byl prezentován také projekt AIR BORDER, v rámci kterého BTKlastr měří kvalitu ovzduší v lokalitě Průmyslové zóny František v Horní Suché.

NEWSLETTER E-SECURITAS

Newsletter o dění v BTKlastru za 1. pololetí roku 2018 naleznete ZDE.

Newsletter je vydáván každého půl roku v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z OP PIK.