Virtuální konference ke směrnici NIS 2

Společnost ProID pořádá dne 14. 9. 2022 od 9,00 hod. on-line konferenci ke směrnici NIS 2, která bude rozšiřovat povinnosti kybernetického zabezpečení pro firmy i v České republice. Tato bezplatná konference vám může pomoci zorientovat se v nové evropské legislativě, týkající se kybernetické bezpečnosti.

Podrobnosti a přihlášku naleznete ZDE.

Investiční dotace pro JSDH obcí

MV – HZS ČR vyhlásil Investiční dotace pro JSDH obcí na rok 2022. Dotace jsou určeny pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a to a) na pořízení cisternové automobilové stříkačky, b) na pořízení dopravního automobilu nebo přívěsu pro hašení, c) stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 22. srpna 2022 v 23:59 hodin.

Podrobnosti naleznete ZDE.

 

Ing. Roman Němec

S lítostí oznamujeme, že dne 31. 5. 2022 nečekaně zemřel Ing. Roman Němec ze společnosti NAM system, a. s., který byl dlouholetým členem vedení BTKlastru.

Poslední rozloučení s ním proběhne v pondělí 6. 6. 2022 ve 14:30 hod. v římskokatolickém kostele v Ostravě – Třebovicích.

Česko-slovenská konference kyberbezpečnosti a UI

Národní klastrová asociace a další partneři vás zvou na největší česko-slovenský networking v oblastech kyberbezpečnost, umělá inteligence a EDIH. Akce se uskuteční ve dnech 8. – 9. června 2022 na zámku v Mikulově a veškeré podrobnější informace k ní naleznete ZDE.

Řádná valná hromada BTKlastru

Ve čtvrtek 29. dubna 2022 od 13,00 hod. se  v kavárně KOVORK Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskutečnila řádná valná hromada Bezpečnostně technologického klastru. Na valné hromadě byli mimo jiné zvoleni i noví členové výkonné a dozorčí rady pro následující tříleté období. Prezidentem klastru zůstává doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák a bude pracovat spolu s dalšími dvěma členy výkonné rady – Ing. Janem Karlem a Petrem Mikundou, DiS. Nově byla také zvolena dozorčí rada, která bude pracovat ve složení – Ing. Libor Obal – předseda a Ing. Roman Němec a Ing. Tomáš Střílka – členové.

Pozvánka ke stažení ZDE.