Informační zpravodaj OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává Informační zpravodaj „OPIK“, který informuje podnikatele o dění ve výše uvedeném programu, příležitostech pro získání finančních prostředků, záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Aktuální Informační zpravodaj OP PIK č. 3

Diagnostika kompetencí manažerského velení

Katedra společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu TAČR OMEGA vyvinula a certifikovala metodiku „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“.

Certifikovaná metodika a její praktická aplikace je pilotním základem pro efektivnější výběr, rozvoj a hodnocení manažerů, kteří jsou vybaveni kompetencemi ke zvládání krizové situace v rámci prevence i při  řízení situací aktuální mimořádné krize, tedy manažerů-velitelů. Rozhodné velení v těchto situacích je základem předcházení škod velkého rozsahu. Ekonomický a finanční význam metodiky tkví tedy nejen v oblasti personální práce, ale zejména v jejím následném dosahu při ochraně zdraví, životů a majetku v kritickém čase od vzniku mimořádné události do doby příjezdu profesionálních složek IZS. Aplikací této certifikované metodiky je možné vytipovat manažery schopné převzít odpovědnost při řešení náhlých závažných událostí, které způsobují narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence, a řídit jejich další kariérní rozvoj.

Jedná se komplexní metodiku využitelnou v personální práci, která nahrazuje použití baterie testových metod a úkolů v rámci skupinového (příp. individuálního) assessment centra. Metodika „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“, jejíž integrální součástí je on-line testovací aplikace, umožňuje testování libovolného počtu osob v libovolném čase (na základě dohody se zaměstnavatelem je možné ji vyplnit i v domácím prostředí), odpadá nutnost zajištění odpovídajícího prostoru a dojezdu účastníků na jedno místo v určeném čase. Aplikace je zabezpečena, pro její spuštění je nutné pracovat na počítači s připojením k internetu.

Schéma metodiky

Východiskem pro posouzení jedince je Kompetenční model manažerského velení v mimořádných krizových situacích. Kompetenční model slouží jako základ pro tvorbu metody individuálního posouzení osobnostních a profesních předpokladů. Manažerské velení vyžaduje vybavenost klíčovými a specifickými kompetencemi, které jsou aktivovány a využívány ve větší míře především v situacích krize. Některé manažerské kompetence potřebné v běžné praxi nejsou v tomto případě žádoucí.

Uplatnění metodiky „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“ bude orientováno nejen do oblastí, pro které je řešení mimořádných událostí pracovní náplní (např. hasiči, policie, management organizací v oblasti chemie, metalurgie, těžkého strojírenství apod.). Z hlediska další implementace jsou do praktické aplikace prioritně zahrnuty níže uvedené obory včetně provozů, kde se vyskytuje velký počet lidí, lidé se sníženou schopností pohybu, kde se skladují nebezpečné látky a manipuluje se s nimi:

  • Výroba chemikálií, energetika, výroba papíru, dřevěné výrobky, výroba plastů, elektrovýroba, strojírenství
  • Obchodní organizace a sklady
  • Instituce zabezpečující výchovu budoucích manažerů a podnikatelů
  • Zahraniční firmy z hlediska naplnění zákona o ochraně investic v části Prevence
  • Bezpečnostní služby (security service)
  • Organizátoři akcí s vysokým počtem osob
  • Školy a nemocnice z hlediska systému evakuace

Seminář Technologický rozvoj firem, Průmysl 4.0

Ostravská pobočka Agentury pro podnikání a inovace pořádá seminář s názvem Technologický rozvoj firem, Průmysl 4.0. Seminář se koná dne 26. 2. 2019 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava a je zaměřen na problematiku technologického rozvoje malých a středních podniků ve vazbě na Průmysl 4.0.

Vstup je po předchozí registraci zdarma.

Pozvánku s podrobným programem naleznete ZDE

The first European #LetsCluster Summit

Ve dnech 25. – 27. března 2019 se uskuteční mezinárodní konference a setkání s názvem #LetsCluster. Setkání firem zabývajících se vývojem řešení v oblasti mikro a nano elektroniky pro účely Smart Living, Smart Mobility, Health Technology, Cyber Security či Industry 4.0. se uskuteční v Messe Congress Graz v Rakousku.

Podrobnosti naleznete ZDE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové klastru,

dovolujeme si vás pozvat na zasedání valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, z. s., které se bude konat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava ve čtvrtek 14. února 2019 od 13,00 hodin. Prezence účastníků je plánována od 12,30 hod.

Pozvánku s programem naleznete ZDE.