FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z OP PIK FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21.

Festival se koná v pátek dne 9. června 2017 od 9,00 hod. v multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice a je rozdělen na dvě části. Dopoledne proběhne v malém sále multifunkční auly GONG konference s názvem „Bezpečný Moravskoslezský kraj“. V odpolední části festivalu budou v prostoru před multifunkční aulou GONG probíhat interaktivní ukázky napříč oblastmi bezpečnosti a bude zde také prostor pro seznámení odborné i široké veřejnosti s produkty a projekty firem a organizací, které se bezpečností zabývají.

Podrobnosti naleznete na stránkách festivalu ZDE

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ

BTKlastr včera pořádal, ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, setkání pracovní skupiny Vzdělávání, které je členem. Při této příležitosti byl také představen první pracovní program festivalu bezpečnosti SECURITAS21, který se uskuteční 9. června v Dolní oblasti Vítkovic.

DSC_1086 DSC_1089 DSC_1090

VELETRH VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2017 se na Výstavišti v Brně koná veletrh VĚDA, VÝZKUM, INOVACE 2017 – podrobnosti naleznete ZDE.

V rámci veletrhu se můžete zúčastnit také internacionalizačního semináře “NATUREEF + V4Clusters Go International“, který pořádá Národní klastrová asociace. Seminář se uskuteční 2. března 2017 v Brně na Výstavišti v pavilonu B. Pozvánku naleznete ZDE.

Zástupci členských firem klastru jsou rovněž zváni na dvoustranná Face2Face setkání organizovaná regionálním zastoupením Europe Enterprise Network v rámci veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017 a to již 1. března 2017. Více informací o akci a registraci on-line naleznete ZDE.

V případě zájmu o účast na veletrhu i ostatních akcích nás neváhejte kontaktovat.

Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) jsou určeny pro metropolitní oblasti či sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. Teritoriálně zde spadají metropolitní oblasti Brna, Ostravy, Plzně a sídelních aglomerací Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace.

Podnikatelé a žadatelé o dotace z těchto vymezených teritoriálních oblastí ČR, mohou být zvýhodněni před ostatními žadateli z celé České republiky v rámci výzev zaměřených na tzv. Integrované územní investice (ITI).

Integrované územní investice (ITI) jsou vymezeny ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu.

Výhodou ITI je, že řídící orgány jednotlivých operačních programů rezervují finanční prostředky pro realizaci projektů na základě integrovaných strategií a projekty musí mít dopad v dané oblasti. ITI jdou napříč širokým spektrem dotačních programů, jako jsou OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Doprava a Integrovaný regionální OP.

ITI řeší tyto problematické oblasti:

  • oblast dopravy a mobility, kdy je snahou posílit regionální dopravní vazby, a to propojením jádra a zázemí příslušné aglomerace, odstraněním dopravních bariér a rizik a integrací veřejné dopravy a dalších druhů dopravy,
  • oblast sociální soudržnosti, přičemž prioritou je zajištění dostatečné kapacity a kvality veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob,
  • oblast udržitelné ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti zvyšováním kvality lidských zdrojů (vzdělávání) s napojením na podnikatelský sektor, využití potenciálu vědy a techniky podporováním síťování a spolupráce univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť s inovativními podniky,
  • oblast ekologie zajištěním ekologické stability urbanizovaných území, kvality ovzduší, rozvoje ekologicky zaměřené dopravy, péče o sídelní zeleň, zlepšení kvality vody a zásobování vodou, protipovodňová ochrana či zkvalitnění systému sběru, třídění a opětovného využití odpadu.

První výzvy pro oblasti ITI začínají jednotlivé řídící orgány vyhlašovat právě nyní.

Dotační možnosti pro rok 2017

Bezpečnostně technologický klastr, prostřednictvím Sekce fundraising, monitoruje potenciální dotační příležitosti pro své členy.

Níže uvádíme harmonogramy dotačních možností pro rok 2017. Obraťte se na nás v případě potřeby projektové podpory či konzultace.

Harmonogram výzev z OP PIK

Harmonogram výzev z OP VVV

Harmonogram výzev z OP ŽP

TAČR

Interreg V-A Česká republika – Polská republika

Moravskoslezský kraj

Visegrádský fond

Horizont 2020