VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ PŘI ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR se sídlem v Hlučíně kulatý stůl „Výměna zkušeností při řešení ekologických a mimořádných událostí“, který se uskuteční v návaznosti na workshop „Praktické využití sorbentů v environmentální praxi“ dne 3. 12. 2019 od 9,30 hodin v sídle Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Pro zájemce z řad účastníků workshopu z předchozího dne bude od 9,00 hod. přistaven školní autobus VŠB – TU Ostrava před budovou rektorátu. V případě vlastní dopravy uvádíme informace k dojezdu ZDE.

WORKSHOP – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SORBENTŮ V ENVIRONMENTÁLNÍ PRAXI

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, Katedrou fyziky FEI a ve spolupráci s Centrem nanotechnologií workshop – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SORBENTŮ V ENVIRONMENTÁLNÍ PRAXI. Workshop se bude konat v pondělí 2. 12. 2019 od 13,00 hodin na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, budova N, místnost N319. Workshopu předchází teoretická část VŠB – TU Ostrava s názvem „Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

WORKSHOP „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SPOLEČNOSTI ČEPRO“

Ve středu 9. října 2019 se na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskutečnilo setkání vedení společnosti ČEPRO, a. s. s VŠB – TU Ostrava a BTKlastrem a jeho členy. Na setkání a v rámci navazujících workshopů v jednotlivých pracovních skupinách byly řešeny možnosti zvýšení bezpečnosti ve společnosti ČEPRO a to v těchto oblastech:

  • senzorika a ochrana produktovodu před napadením
  • sběr, výběr a analýza dat
  • nové formy výuky zaměstnanců se zaměřením na bezpečnost

Prezentace ze setkání jsou k dispozici zde:

Mgr. Jan Duspěva, ČEPRO, a. s.úvod

Doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., VŠB – TU Ostravaúvod

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., VŠB – TU OstravaMonitorování produktovodů

Ing. Jan Platoš, VŠB – TU OstravaKatedra informatiky

doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D., VŠB – TU OstravaSmart veřejné osvětlení

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., VŠB – TU OstravaPříprava manažerů pro manažerské velení

Ing. Roman Němec, NAM system, a. s.Monitorovací technologie

Petr Mikunda, Dis., VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.Bezpečnost rafinerského průmyslu s GIS

PPV 9107
Author: Petra Valaskova, DiS.Aperture: 5Camera: NIKON D7000Iso: 1600Copyright: Petra ValaskovaOrientation: 1
« 1 z 15 »

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ KLASTRU

Vážení zaměstnavatelé – členové i nečlenové klastru,

nabízíme vám pomoc při vzdělávání zaměstnanců vaší společnosti ve formě zajištění vzdělávání na míru zcela zdarma!

Zapojte se do našeho projektu „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji BTKlastru“, v rámci kterého můžete proškolit své zaměstnance v nejrůznějších oblastech dle vašich potřeb a to za peníze z EU.

Můžete vybírat z kurzů navržených v níže uvedené tabulce. Můžete si také nadefinovat své vlastní kurzy dle vašich individuálních potřeb a to v těchto oblastech:

  • obecné i specializované IT školení a kurzy
  • měkké manažerské a obchodní dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • účetní, technické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné kurzy a vzdělávání

Podrobnosti naleznete ZDE.

Tabulka kurzů k vyplnění vašich potřeb ZDE.

KONFERENCE „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY …“

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá ve spolupráci s Národní klastrovou asociací, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – TRENDY, HROZBY, JAK SE PŘED NIMI ZABEZPEČIT?“.

Konference se bude konat v úterý 17. září 2019 v Moravskoslezském inovačním centru (budova VIVA) v Ostravě – Porubě. Parkování pro návštěvníky konference je možné zdarma na parkovištích vyznačených jako modré P – viz. přiložená mapka.

Jste šéf bezpečnosti, šéf IT oddělení, manažer firmy, bezpečnostní manažer, představitel obce, organizační složky obce, státu či výzkumné organizace nebo školy? Přijďte načerpat informace týkající se ochrany dat od špičkových odborníků v této oblasti.

Konference se bude věnovat informační a technologické bezpečnosti – zabezpečení firemních či úředních dat proti zcizení či kyberútokům, a nastíní možnosti využití sofistikovaného software a dalších souvisejících bezpečnostních technologií proti těmto hrozbám.

PROGRAM:

Fotogalerie zde:

1
Aperture: 2Camera: G3121Iso: 50Orientation: 1
« 1 z 70 »

Aktualizovaná brožurka ke konferenci ZDE.

Pozvánku na konferenci naleznete ZDE.

Přihlásit se můžete bezplatně ZDE.

Konference je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.