Orgány

Statutární zástupce:

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident
Ing. Roman Němec
Petr Mikunda, DiS.

Výkonná rada BTK:

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident
Ing. Roman Němec
Petr Mikunda, DiS.

Dozorčí rada BTK:

Mgr. Marek Kučera, MBA – předseda
Ing. Libor Obal
Ing. Tomáš Střílka, MBA

schéma_BTK