WORKSHOP „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SPOLEČNOSTI ČEPRO“

Ve středu 9. října 2019 se na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskutečnilo setkání vedení společnosti ČEPRO, a. s. s VŠB – TU Ostrava a BTKlastrem a jeho členy. Na setkání a v rámci navazujících workshopů v jednotlivých pracovních skupinách byly řešeny možnosti zvýšení bezpečnosti ve společnosti ČEPRO a to v těchto oblastech:

  • senzorika a ochrana produktovodu před napadením
  • sběr, výběr a analýza dat
  • nové formy výuky zaměstnanců se zaměřením na bezpečnost

Prezentace ze setkání jsou k dispozici zde:

Mgr. Jan Duspěva, ČEPRO, a. s.úvod

Doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., VŠB – TU Ostravaúvod

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., VŠB – TU OstravaMonitorování produktovodů

Ing. Jan Platoš, VŠB – TU OstravaKatedra informatiky

doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D., VŠB – TU OstravaSmart veřejné osvětlení

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., VŠB – TU OstravaPříprava manažerů pro manažerské velení

Ing. Roman Němec, NAM system, a. s.Monitorovací technologie

Petr Mikunda, Dis., VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.Bezpečnost rafinerského průmyslu s GIS

PPV 9107
Author: Petra Valaskova, DiS.Aperture: 5Camera: NIKON D7000Iso: 1600Copyright: Petra ValaskovaOrientation: 1
« 1 z 15 »

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ KLASTRU

Vážení zaměstnavatelé – členové i nečlenové klastru,

nabízíme vám pomoc při vzdělávání zaměstnanců vaší společnosti ve formě zajištění vzdělávání na míru zcela zdarma!

Zapojte se do našeho projektu „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji BTKlastru“, v rámci kterého můžete proškolit své zaměstnance v nejrůznějších oblastech dle vašich potřeb a to za peníze z EU.

Můžete vybírat z kurzů navržených v níže uvedené tabulce. Můžete si také nadefinovat své vlastní kurzy dle vašich individuálních potřeb a to v těchto oblastech:

  • obecné i specializované IT školení a kurzy
  • měkké manažerské a obchodní dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • účetní, technické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné kurzy a vzdělávání

Podrobnosti naleznete ZDE.

Tabulka kurzů k vyplnění vašich potřeb ZDE.

KONFERENCE „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY …“

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá ve spolupráci s Národní klastrovou asociací, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – TRENDY, HROZBY, JAK SE PŘED NIMI ZABEZPEČIT?“.

Konference se bude konat v úterý 17. září 2019 v Moravskoslezském inovačním centru (budova VIVA) v Ostravě – Porubě. Parkování pro návštěvníky konference je možné zdarma na parkovištích vyznačených jako modré P – viz. přiložená mapka.

Jste šéf bezpečnosti, šéf IT oddělení, manažer firmy, bezpečnostní manažer, představitel obce, organizační složky obce, státu či výzkumné organizace nebo školy? Přijďte načerpat informace týkající se ochrany dat od špičkových odborníků v této oblasti.

Konference se bude věnovat informační a technologické bezpečnosti – zabezpečení firemních či úředních dat proti zcizení či kyberútokům, a nastíní možnosti využití sofistikovaného software a dalších souvisejících bezpečnostních technologií proti těmto hrozbám.

PROGRAM:

Fotogalerie zde:

1
Aperture: 2Camera: G3121Iso: 50Orientation: 1
« 1 z 70 »

Aktualizovaná brožurka ke konferenci ZDE.

Pozvánku na konferenci naleznete ZDE.

Přihlásit se můžete bezplatně ZDE.

Konference je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové klastru,

dovolujeme si vás pozvat na zasedání valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, z. s., které se bude konat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava v pátek 28. června 2019 od 13,00 hodin. Prezence účastníků je plánována od 12,30 hod.

Pozvánku s programem naleznete ZDE.

Cyklus seminářů „Současná bezpečnost“ v rámci propagační kampaně BTK

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá dne 30. 5. 2019 od 9,00 do 17,00 hod. cyklus seminářů „Současná bezpečnost“, na kterých budou prezentovány poznatky a zkušenosti z nejrůznějších oblastí bezpečnosti.

PROGRAM SEMINÁŘŮ

Pracovní skupina SECURITY:

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. (VŠB – TUO): Mapování bezpečnosti ve městech a vztah k registrované kriminalitě

Ing. Jiří Tomčala (NAM system, a. s.): Monitoring osob a majetku při bezpečnostním zásahu – prezentace

PhDr. Mgr. Ivo Říha (NOVICOM, s. r. o.): Informační bezpečnost z hlediska technologického vybavení a zajištění lidských zdrojů – prezentace

Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ:

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Manažerské velení při mimořádných událostech – prezentace

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D. (VŠB – TUO): Příprava vedoucích pracovníků pro manažerské velení – prezentace

Mgr. Kristýna Pochvalitová (New Dimension, s. r. o.): Jak využít virtuální realitu při výuce, školení a koučování – prezentace

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Městečko bezpečí – prezentace

Pracovní skupina SAFETY:

Petr Mikunda (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Monitoring přepravy nebezpečného nákladu – prezentace

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Vybrané aspekty materiálové bezpečnosti – prezentace

Peter Vrtiel (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Chytrý občan, aneb aplikace, která integruje, usnadňuje a zachraňuje – prezentace

Pracovní skupina VĚDA A VÝZKUM:

Daniel Kudláček (CZ testing institute, s. r.o.): Metody zkoušení a zkušenosti s testováním materiálů určených pro použití v hromadných dopravních prostředcích – prezentace

Ing. Roman Němec (NAM system, a. s.): Vážení komunálního odpadu – prezentace

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (VŠB – TUO): Měření úniků koksárenského plynu ze středotlakého potrubí vláknově optickými senzory – prezentace

Pracovní skupina EKOLOGIE:

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Požáry skládek a skladů odpadů v ČR – prezentace

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. (VŠB – TUO, IET): Emoce v ekologii – prezentace

RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (VŠB – TUO): Znečištění ovzduší nezná hranic – prezentace

Cyklus seminářů je pořádán v rámci propagační kampaně klastru, která v sobě nese nejen semináře, ale také celý den plný diskuzí, prezentací, networkingu, matchmakingu či předváděcích akcí a novinek v různých oblastech bezpečnosti. Propagační kampaň klastru je realizována v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

17
« 1 z 17 »