Vyhlášení nouzového stavu na území ČR

Vláda České republiky na mimořádném jednání ve čtvrtek 12. března 2020 rozhodla v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 o vyhlášení stavu nouze na území České republiky a to ode dne 12. března 2020 od 14.00 hodin na dobu 30 dnů.

Vyhlásila rovněž soubor opatření k omezení šíření nákazy, např. dočasně zavedla ochranu vnitřních hranic ČR, zakázala vstup pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, zakázala veškeré kulturní, společenské, náboženské, sportovní a další aktivity, u kterých by bylo přítomno více jak 30 osob. Již v předchozích dnech byly uzavřeny základní, střední či vyšší odborné školy.

Konkrétní usnesení vlády naleznete ZDE.

Ministerstvo zdravotnictví aktualizuje veškerá data o koronaviru ZDE.

O výskytu koronaviru v Moravskoslezkém kraji se dočtete ZDE.

Informace EU o COVID-19 naleznete ZDE.

Informace Světové zdravotnické organizace naleznete ZDE.

Odborný seminář KYBERNETICKÉ BEZPEČÍ 2020

Společnost Visitech pořádá další z cyklu odborných seminářů – tentokrát pod názvem: KYBERNETICKÉ BEZPEČÍ 2020. Seminář se uskuteční v úterý 17. března 2020 od 9,00 hod (registrace od 8:30 hod.) do 13,00 hodin v „Grand Hotel Bohemia Prague“ – sál Boccaccio, Královodvorská 652/4, 110 00 Praha 1.

Podrobnosti, včetně přihlašovacího formuláře, naleznete ZDE.

Účast na semináři je bezplatná.

Závěrečná konference projektu AIR BORDER

Dovolujeme si vás pozvat na závěrečnou konferenci projektu „Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší/Wspolne czesko – polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza“ – AIR BORDER.

Přetrvávajícím společným problémem Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství je zhoršená kvalita ovzduší. V rámci předchozích projektů CLEANBORDER a AIR SILESIA bylo zjištěno, že české zdroje v této oblasti mohou mít významný dopad v Polsku a naopak. Projekt AIR SILESIA kvantifikoval vzájemné přeshraniční působení jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší pomocí modelování a krátkodobých měření. Při závěrečné oponentuře projektu bylo konstatováno, že by bylo vhodné výsledky modelování doplnit o další měření přenosu znečištění pro zpřesnění odhadu přeshraničního dopadů jednotlivých skupin zdrojů. Problematika znečištěného ovzduší v uvedené oblasti se již řeší na různých úrovních. Stále však probíhají diskuse o významu jednotlivých skupin zdrojů (lokálních topenišť, dopravy, průmyslových zdrojů; českých a polských zdrojů). Zlepšení kvality ovzduší v oblasti vyžaduje velké investice a významná společná politická rozhodnutí. Aby tato rozhodnutí byla účinná, musí být k dispozici kvalitní data a informace, které budou důvěryhodné pro obě strany. Projekt AIR BORDER, který BTKlastr realizoval s níže uvedenými partnery, měl napomoci k prohloubení česko-polské spolupráce při řešení špatné kvality ovzduší. Úkolem projektu bylo zpřesnit předběžné odhady dlouhodobého přeshraničního působení českých a polských zdrojů znečišťování ovzdu

ší pomocí společných speciálních měření v blízkosti hranice v nejvíce znečištěné oblasti.

Konference s prezentací výsledků měření proběhne v prostorách Zámku Chałupki dne 20. 2. 2020.

Partnery projektu jsou:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – vedoucí partner

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. – partner projektu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – partner projektu

Pozvánku s programem si můžete stáhnout ZDE.

Do 16. 2. 2020 prosím písemně (e-mailem) potvrďte Vaší účast: Ing. Petra Šutarová, e-mail: petra.sutarova@vsb.cz, telefon: +420 597 325 136, mobil: +420 602 838 770

 

Konference „Význam ovzduší pro obyvatele česko-polského pohraničí“

Bezpečnostně technologický klastr pořádá v rámci Pracovní skupiny Ekologie konferenci s názvem „Význam ovzduší pro obyvatele česko-polského pohraničí“, která se bude konat ve středu 19. února 2020 od 11,00 hod. v Edukačním centrum RSTS v Českém Těšíně.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Konference je pořádána v rámci projektu Rozvoj BTK, č. proj. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.