Aktuální

„Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“

operační program:       Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

poskytovatel dotace:    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

termín realizace:           1.7.2016 – 30.6.2018

míra dotace:                   50%

způsobilé výdaje:           7.438.831,– Kč

specifické cíle projektu:  

– akcelerace činnosti klastru,
– rozšíření členské základny klastru,
– zvýšení prestiže klastru,
– zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru,
– zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru,
– zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru,
– navázání spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi,
– zvýšení odbornosti managementu klastru,
– zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období       

Podrobnosti projektu naleznete ve Studii proveditelnosti.

logo_EU_OPPIK