Aktuální

„Společná cesta k rozvoji BTKlastru“

číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010845

operační program: Operační program Zaměstnanost

termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

míra dotace: 100%

rozpočet: 2 600 968 Kč

Projekt se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v žadateli (klastru), coby hlavního faktoru rozvoje a úspěchu na trhu. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Do projektu bude zapojeno 45 osob, z toho 40 přesáhne limit bagatelní podpory. Délka projektu je 36 měsíců.

Zaměstnanci členů klastru mohou být proškoleni například v kurzech navržených v níže uvedené tabulce. Mohou si také nadefinovat své vlastní kurzy dle individuálních potřeb a to v těchto oblastech:

  • obecné i specializované IT školení a kurzy
  • měkké manažerské a obchodní dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • účetní, technické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné kurzy a vzdělávání