Výhody členství

Výhody pro podnikatelské subjekty

Klastry umožňují zapojeným podnikům zlepšovat konkurenceschopnost a dosahovat tak vyšší výkonnosti, a to především zvyšováním produktivity prostřednictvím lepšího přístupu ke specializovaným dodavatelům, technologiím a informacím, vyšším inovačním potenciálem spolupracujících firem, který je zapříčiněn přeléváním znalostí uvnitř klastru, generováním nových myšlenek a vyšším tlakem na inovace a rozrůstáním klastru.

Člen klastru má usnadněnu cestu k zvyšování produktivity tím, že uvnitř klastru získává:

  • úspory z rozsahu, možnost sdílení nákladů a investic,
  • přístup ke specializovaným vstupům a pracovní síle,
  • přístup k optimalizaci dodavatelského řetězce,
  • zisk nových zákazníků a otevření trhů,
  • internacionalizace a zvýšení exportu,
  • zvýšení image firmy a lepší možnosti propagace,
  • přístup k informacím,
  • zvýšení inovačního potenciálu,
  • větší moc a hlas menších firem prostřednictvím lobování, přístup k institucím a veřejným zdrojům.

Výhody pro vzdělávací a výzkumné instituce

Univerzity a výzkumné instituce vytvářejí podněty pro inovace a klastr umožňuje přenos nových poznatků a znalostí do podniků.

Úzká spolupráce univerzit s podniky v klastru přináší lepší znalost potřeb průmyslu a nabízí univerzitám příležitost reagovat na požadavky podnikatelů a přizpůsobit studijní obory a plány tak, aby byli absolventi lépe připraveni pro praxi.

Dalším přínosem je lepší zaměření aktivit výzkumu a vývoje, včetně nových příležitostí pro aplikovaný výzkum. Společné výzkumné projekty mohou pro výzkumné instituce a univerzity představovat nový zdroj finančních prostředků a umožnit tak rozvoj a zlepšení infrastruktury.