Výzkumná a zkušební laboratoř hořlavosti materiálů

Výzkumná a zkušební laboratoř hořlavosti materiálů v Novém Jičíně vznikla díky spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Laboratoř je vybavena špičkovými laboratorními přístroji pro účely výzkumu a vývoje:

 • přístrojem pro stanovení hořlavosti metodou kyslíkového indexu
 • FTIR spektromtrem Nicolet iS20 pro střední infračervenou oblast s uzavřeným vzorkovým prostorem

Vybudovaná sdílená laboratoř je k dispozici členům klastru pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, případně kolektivního průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Vybudovaná laboratoř slouží jako podpora pro:

 • rozvoj průmyslového výzkumu a získání nových poznatků a dovedností v oblasti požární odolnosti a bezpečnosti plastových kompozit využitelných v automobilové, železniční a letecké dopravě
 • výzkum a vývoj termoplastických materiálů, sledování vývoje v oblasti zpracování, kompaundování a aplikace plastů
 • posílení vzájemné spolupráce členů BTKlastru v oblasti výzkumu a vývoje
 • platforma pro realizaci projektů v rámci kolektivního výzkumu či navázání mezinárodní spolupráce v oblasti VaV
 • stanovení parametrů hořlavosti polymerů pro výrobu nových materiálů v automobilovém průmyslu
 • měření a testování fyzikálních, chemických a požárních vlastností nových materiálů z plastu a kovu
 • podporu transferu technologií a poznatků získaných v rámci podpory vědy a výzkumu do praxe prostřednictvím společných měření, testování, výzkumu, vývojových aktivit a výstupů VaV
 • využití nové sdílené infrastruktury a znalostí členů klastru
 • vývoj nových výrobků, technologií a procesů, které budou konkurenceschopné a budou produkovat vyšší přidanou hodnotu
 • zvyšování znalostí a kvalifikace v odvětví prostřednictvím vzdělávání studentů univerzit