Pozvánka na zahajovací konferenci projektu AIR BORDER

Dovolujeme si vás pozvat na zahajovací konferenci projektu „Společná česko – polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší/Wspólne czesko – polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza“ – AIR BORDER, na kterém se BTKlastr podílí jako partner VŠB – TU Ostrava.

Konference se uskuteční dne 5. 9. 2017 od 9,30 hod. restauraci Dělnický dům v Horní Suché.

Předpokládaný program konference:

9:30 – 10.00         Registrace účastníků

10:00 – 10:30       Zahájení konference (vedení VŠB-TUO, vedení MSK, starosta Horní Suché, zástupce WIOŚ – Polsko)

10.30 – 10.50       Seznámení s rámcem a cíli projektu AIR BORDER, podíl VŠB-TUO na řešení (doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., hlavní řešitel, FMMI, VŠB-TUO)

10.50 – 11.10       Podíl partnera IMGW-PIB na řešení projektu (dr. Leszek Ośródka, hlavní řešitel partnera, IMGW-PIB)

11.10 – 11.30       Podíl partnera BTK MSK na řešení projektu (Mgr. Simona Guzdková, výkonná manažerka, BTK MSK)

11.50 – 12.10       Neutronová aktivační analýza jako prostředek pro zkoumání původu znečištění ovzduší (Assoc. Prof. M.V. Frontasyeva, CSc., vedoucí oddělení NAA, LNF, SÚJV Dubna, RF)

12.10 – 12.30       Hodnocení kvality ovzduší v MSK pomocí standardní monitorovací sítě ČHMÚ (Mgr. Blanka Krejčí, vedoucí oddělení OO, ČHMÚ)

12.30 – 12.50       Hodnocení kvality ovzduší ve Slezském vojvodství pomocí standardní monitorovací sítě WIOŚ (zástupce WIOŚ, PL)

12.50 – 13.10       Projekty v ochraně ovzduší v rámci MSK (Ing. Marek Bruštík, vedoucí oddělení OO, MSK)

13:10 – 14:00       oběd

14.00 – 15:30       exkurze s ukázkou speciálních měřících zařízení a tisková konference pro zvané v horním patře bývalé důlní věže v Průmyslové zóně František v Horní Suché

Pro zájemce bude zajištěna doprava z VŠB – TUO do místa konání konference.

Partneři projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – vedoucí partner

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. – partner projektu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – partner projektu

Do 1. 9.2017 prosím písemně (e-mailem) potvrďte Vaší účast a případný zájem o využití dopravy.

Pozvánka ke stažení ZDE

 

 

Mezinárodní konference „Aktuálne otázky BOZP“

Technická univerzita v Košicích spolu s dalšími partnery pořádá jubilejní XXX. ročník mezinárodní konference „Aktuálne otázky BOZP“, která se uskuteční ve dnech 6.-8.11.2017 v hotelu Patria na Štrbském Plese.

Pozvánka ke stažení ZDE

Podrobnosti ZDE

Přihlášení na konferenci ZDE

Kotlíkové dotace pro MSK

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva.

Předmětem dotace je náhrada nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje s cílem snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (majitelé rodinných domů a bytových jednotek) na území Moravskoslezského kraje.

Podrobnosti naleznete ZDE