Soutěž MSK o nejlepší inovativní nápady

Moravskoslezský kraj vypsal soutěž o nejlepší chytrá řešení v zavádění inteligentních technologií, které budou lidem v regionu šetřit čas i peníze a usnadňovat jim život. Své inovativní nápady může do dotačního titulu přihlásit podnik či spolek se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji. Kraj na podporu realizace projektů vyčlenil dva a půl milionu korun.

Podané projekty musí tematicky zapadat do jedné z pěti kategorií: debyrokratizace, zdravotnictví, infrastruktura, doprava a úspory.

Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.

Další aktuální dotační příležitosti vyhlášené Moravskoslezským krajem naleznete ZDE.

NEWSLETTER E-SECURITAS

První číslo Newsletteru o dění v BTKlastru za předchozí pololetí s názvem E-SECURITAS naleznete ZDE.

Newsletter je vydáván každého půl roku v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z OP PIK.

Projekt „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“

Bezpečnostně technologický klastr obdržel v minulém týdnu od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR rozhodnutí o schválení projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby přispěly k rozšiřování členské základny klastru, podpoře členů klastru, zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru a rozvoji spolupráce členů s vysokými i středními školami a veřejným sektorem. Projekt je realizován od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 a je rozdělen do 4 půlročních etap. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 7.438.821 Kč a míra dotace činí 50%.

Projekt má tři stěžejní aktivity:

  1. Centrum informační podpory

V rámci této aktivity vznikne Sekce pracovních skupin (SECURITY, SAFETY, EKOLOGIE, VÝZKUM A VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ), v rámci kterých budou probíhat veškeré odborné aktivity klastru jako např. zpracování studií a analýz, odborné semináře a konzultace v oblasti znečištění ovzduší, odborné semináře a školení v oblasti safety a security, identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti VaV, vzdělávání zaměstnanců členů klastru, vzdělávání a odborná příprava studentů reflektující potřeby praxe a trh práce, atd. Pracovní skupiny budou složeny z řad členů klastru. Dále vznikne sekce Fundraisingu, jejíž odborníci se budou zabývat vyhledáváním dotačních příležitostí jak pro klastr, tak i pro jednotlivé členy a budou realizovat pro členy klastru školení na téma aktuálních dotačních možností.

  1. Marketing a propagace klastru a jeho činností

Hlavním cílem této aktivity je propagovat klastr, jeho aktivity a komerční činnost, potažmo aktivity jednotlivých členů klastru, kteří jsou zapojení v pracovních skupinách. V rámci této aktivity uspořádá klastr jedenkrát ročně, tedy 2x za projekt, festival SECURITAS 21, kdy cílovou skupinou bude široká veřejnost. Dále se klastr zúčastní veletrhu ENVITECH, kde bude propagovat nejen svou akreditovanou mobilní laboratoř měření znečištění ovzduší, ale také další služby klastru napříč pracovními skupinami. V této aktivitě je zahrnuta komplexní propagace klastru, tj. vytvoření propagačních materiálů, propagace v médiích, inovace webových stránek či reklama na webových stránkách spřízněných subjektů. Klastr bude také 2x ročně vydávat pro své členy newsletter e-Securitas.

  1. Rozvoj mezioborové spolupráce

Prostřednictvím této aktivity chce klastr vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti security a safety a podpořit tak spolupráci členských firem zejména s vysokými školami a organizacemi pro vědu a výzkum. Firmy sdružené v klastru mohou od této aktivity očekávat přínos v oblasti inovací vlastních aktivit, technologií a procesů, zapojení se do projektových aktivit vysokých škol či přínos ze společných potenciálních projektů kolektivního výzkumu. Budou pořádány workshopy, setkání, kulaté stoly, semináře a další akce se zaměřením na propojení výzkumné a aplikační sféry, které se stanou příznivým prostředím pro aktivní networking a příležitostí pro rozšiřování členské základny. Cílem bude rovněž informovat odbornou veřejnost o činnosti klastru v různých oblastech bezpečnosti a tím propagovat činnost pracovních skupin klastru.

Pro zapojení do projektu nás neváhejte kontaktovat a rozšířit tak odborné složení pracovních skupin!

FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z OP PIK FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21.

Festival se koná v pátek dne 9. června 2017 od 9,00 hod. v multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice a je rozdělen na dvě části. Dopoledne proběhne v malém sále multifunkční auly GONG konference s názvem „Bezpečný Moravskoslezský kraj“. V odpolední části festivalu budou v prostoru před multifunkční aulou GONG probíhat interaktivní ukázky napříč oblastmi bezpečnosti a bude zde také prostor pro seznámení odborné i široké veřejnosti s produkty a projekty firem a organizací, které se bezpečností zabývají.

Podrobnosti naleznete na stránkách festivalu ZDE