Kyberbezpečnost v regionech – Ostrava

Národní klastrová asociace spolu s dalšími partnery pořádají v Ostravě další ročník úspěšné konference „Kyberbezpečnost v regionech – Ostrava“. Akce se uskuteční 4. 4. 2023 od 8,00 hod. v konferenčním sále budovy VIVA Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) v Ostravě – Porubě. Odborný program konference reflektující aktuální výzvy kyberbezpečnosti, další podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete ZDE. Účast na konferenci je ZDARMA!

OP TAK – nové dotační možnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje v programovém období 2021 – 2027 dotace v dotačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Aktuálně otevřené výzvy jsou:

Aplikace I – cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Inovační vouchery II – cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Spolupráce – Klastry I – cílem výzvy je rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Mezi podporované aktivity této výzvy patří ROZVOJ KLASTROVÉ ORGANIZACE, SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA A KOLEKTIVNÍ VÝZKUM. 

Veškeré podrobnosti k získání dotací najdete na stránkách administrátora programu Agentury API. V případě zájmu o zapojení se do projektu Spolupráce – Klastry I, který BTKlastr připravuje, nás neváhejte kontaktovat. Propojujeme členské subjekty za účelem dosažení společného zájmu, kterým může být například pořízení strojů a zařízení jako sdíleného vybavení klastru a jeho následné využívání více členy, kteří si mezi sebe rozdělí náklady na pořízení vybavení. Je zde také možnost podílet se na kolektivním výzkumu ve spolupráci se členskými organizacemi klastru a vysokými školami.

Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádá dne 1. prosince 2022 v čase 14,00 – 17,00 hod, v sále zastupitelstva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje seminář s názvem Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností finanční podpory investičních projektů, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Nejprve se dozvíte o možnostech podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Konzultovat můžete přijít rovněž realizaci projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který v příštím roce pokročí do své finální fáze. Následně bude představen systém investičních pobídek v České republice s důrazem na plánované změny. Ze strany Moravskoslezského kraje jsou pro Vás připraveny aktuální informace o podpoře pro podnikatele v rámci OP Spravedlivá transformace.

Podrobný program semináře naleznete ZDE.

Pro účast na semináři je nutné provést registraci do 28. 11. 2022 ZDE.