Dotační možnosti pro rok 2017

Bezpečnostně technologický klastr, prostřednictvím Sekce fundraising, monitoruje potenciální dotační příležitosti pro své členy.

Níže uvádíme harmonogramy dotačních možností pro rok 2017. Obraťte se na nás v případě potřeby projektové podpory či konzultace.

Harmonogram výzev z OP PIK

Harmonogram výzev z OP VVV

Harmonogram výzev z OP ŽP

TAČR

Interreg V-A Česká republika – Polská republika

Moravskoslezský kraj

Visegrádský fond

Horizont 2020

 

 

 

 

Konference Stop odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj pořádají konferenci „STOP odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje“.

V rámci konference proběhne diskuze za účasti zástupců MS kraje, měst, škol a firem s cílem společně hledat a formulovat východiska a konkrétní řešení, jak zastavit odliv zejména mladých lidí z našeho regionu.

Konference se uskuteční 2. 2. 2017 9:30 – 15:30 v hotelu Park Inn by Radisson Ostrava, Hornopolní 3313/42.

Podrobný program a přihlášku naleznete ZDE

Workshop k problematice zabezpečení produktovodu

Dne 11. 1. 2017 proběhl workshop k problematice zabezpečení produktovodu, který pořádal BTKlastr ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava v rámci pracovní skupiny Výzkum a vývoj. Cílem setkání bylo představit možnosti využití vláknově optických senzorů pro účely zabezpečení produktovodů společností ČEPRO, a. s. a SLOVNAFT, a. s.

DSC_0698

DSC_0697 DSC_0695 DSC_0694

 

Regionální inovační strategie

Od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 může firma, univerzita či výzkumný ústav z Moravskoslezského kraje zaregistrovat svůj inovační projekt do Akčního plánu Regionální inovační strategie, který zpracovává a aktualizuje Agentura pro regionální rozvoj.

Akční plán je souhrn inovačních projektů, které jsou v souladu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje a pomáhá mapovat inovační potenciál kraje. Souhrnné informace o počtu, finanční alokaci a technologickém zaměření zaregistrovaných projektů budou také využity pro nasměrování témat dotačních výzev zaměřených na výzkumná témata.

Zaregistrováním projektu získáte:

  • posouzení souladu projektu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje, které Vám může pomoci při předložení projektu do evropských dotačních programů,
  • hodinu konzultací s odborníky krajského inovačního týmu k vašemu projektu zdarma (konzultace se může týkat např. vhodných zdrojů financování vašeho projektu).

Pro registraci a více informací kontaktujte Zuzanu Bardoňovou, 724 179 899, bardonova@arr.cz.