OP TAK – nové dotační možnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje v programovém období 2021 – 2027 dotace v dotačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Aktuálně otevřené výzvy jsou:

Aplikace I – cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Inovační vouchery II – cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Spolupráce – Klastry I – cílem výzvy je rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Mezi podporované aktivity této výzvy patří ROZVOJ KLASTROVÉ ORGANIZACE, SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA A KOLEKTIVNÍ VÝZKUM. 

Veškeré podrobnosti k získání dotací najdete na stránkách administrátora programu Agentury API. V případě zájmu o zapojení se do projektu Spolupráce – Klastry I, který BTKlastr připravuje, nás neváhejte kontaktovat. Propojujeme členské subjekty za účelem dosažení společného zájmu, kterým může být například pořízení strojů a zařízení jako sdíleného vybavení klastru a jeho následné využívání více členy, kteří si mezi sebe rozdělí náklady na pořízení vybavení. Je zde také možnost podílet se na kolektivním výzkumu ve spolupráci se členskými organizacemi klastru a vysokými školami.

Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádá dne 1. prosince 2022 v čase 14,00 – 17,00 hod, v sále zastupitelstva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje seminář s názvem Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností finanční podpory investičních projektů, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Nejprve se dozvíte o možnostech podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Konzultovat můžete přijít rovněž realizaci projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který v příštím roce pokročí do své finální fáze. Následně bude představen systém investičních pobídek v České republice s důrazem na plánované změny. Ze strany Moravskoslezského kraje jsou pro Vás připraveny aktuální informace o podpoře pro podnikatele v rámci OP Spravedlivá transformace.

Podrobný program semináře naleznete ZDE.

Pro účast na semináři je nutné provést registraci do 28. 11. 2022 ZDE.

Konference „Požární ochrana 2022“

Ve dnech 7. až 8. září 2022 se v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskutečnil 31. ročník konference Požární ochrana 2022. Bezpečnostně technologický klastr se na programu konference podílel a někteří členové na ní vystoupili – prezident klastru doc. Miloš Kvarčák řešil pravděpodobnost vzniku požárů v železničních tunelech, VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s. se zde zabývaly problematikou vodíku jako energetické suroviny budoucnosti a CZ testing institute s. r. o. řešil požární bezpečnost drážních a kolejových vozidel.

Přihlášení je stále možné ZDE.

IMG_20220907_161919
« 1 z 7 »

Vzdělávací MBA program „Management velení“

Vysoká škola podnikání a práva otevírá nový studijní program zakončený titulem MBA – „Management Velení“ jako komplexní a jedinečný program v této oblasti v České republice. Program je zaměřen na zvyšování a prohlubování kvalifikace manažerů a pracovníků v oblasti prevence a zvládání nežádoucích příhod a mimořádných událostí.

Podrobnosti naleznete ZDE.

Zápis probíhá do 30. 9. 2022.