Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové klastru,

dovolujeme si vás pozvat na zasedání valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, z. s., které se bude konat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava v pátek 28. června 2019 od 13,00 hodin. Prezence účastníků je plánována od 12,30 hod.

Pozvánku s programem naleznete ZDE.

Cyklus seminářů „Současná bezpečnost“ v rámci propagační kampaně BTK

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá dne 30. 5. 2019 od 9,00 do 17,00 hod. cyklus seminářů „Současná bezpečnost“, na kterých budou prezentovány poznatky a zkušenosti z nejrůznějších oblastí bezpečnosti.

PROGRAM SEMINÁŘŮ

Pracovní skupina SECURITY:

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. (VŠB – TUO): Mapování bezpečnosti ve městech a vztah k registrované kriminalitě

Ing. Jiří Tomčala (NAM system, a. s.): Monitoring osob a majetku při bezpečnostním zásahu – prezentace

PhDr. Mgr. Ivo Říha (NOVICOM, s. r. o.): Informační bezpečnost z hlediska technologického vybavení a zajištění lidských zdrojů – prezentace

Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ:

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Manažerské velení při mimořádných událostech – prezentace

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D. (VŠB – TUO): Příprava vedoucích pracovníků pro manažerské velení – prezentace

Mgr. Kristýna Pochvalitová (New Dimension, s. r. o.): Jak využít virtuální realitu při výuce, školení a koučování – prezentace

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Městečko bezpečí – prezentace

Pracovní skupina SAFETY:

Petr Mikunda (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Monitoring přepravy nebezpečného nákladu – prezentace

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Vybrané aspekty materiálové bezpečnosti – prezentace

Peter Vrtiel (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Chytrý občan, aneb aplikace, která integruje, usnadňuje a zachraňuje – prezentace

Pracovní skupina VĚDA A VÝZKUM:

Daniel Kudláček (CZ testing institute, s. r.o.): Metody zkoušení a zkušenosti s testováním materiálů určených pro použití v hromadných dopravních prostředcích – prezentace

Ing. Roman Němec (NAM system, a. s.): Vážení komunálního odpadu – prezentace

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (VŠB – TUO): Měření úniků koksárenského plynu ze středotlakého potrubí vláknově optickými senzory – prezentace

Pracovní skupina EKOLOGIE:

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Požáry skládek a skladů odpadů v ČR – prezentace

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. (VŠB – TUO, IET): Emoce v ekologii – prezentace

RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (VŠB – TUO): Znečištění ovzduší nezná hranic – prezentace

Cyklus seminářů je pořádán v rámci propagační kampaně klastru, která v sobě nese nejen semináře, ale také celý den plný diskuzí, prezentací, networkingu, matchmakingu či předváděcích akcí a novinek v různých oblastech bezpečnosti. Propagační kampaň klastru je realizována v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

17
« 1 z 17 »

 

FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2019

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 9,00 do 17,00 hodin třetí ročník FESTIVALU BEZPEČNOSTI. V případě zájmu o zapojení do realizace festivalu po odborné stránce nebo zájmu o propagaci vaší společnosti, nás neváhejte kontaktovat.

Facebook stránka s aktuálními informacemi ZDE.

Leták naleznete ZDE.

Konference „BUDOVÁNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČESKÝCH FIRMÁCH A ORGANIZACÍCH“

Národní klastrová asociace pořádá dne 25. 4. 2019 v Praze konferenci s názvem „Budování kybernetické bezpečnosti v českých firmách a organizacích“. Konference se uskuteční v Hotelu DUO od 9,30 do 16,30 hod.

Na konferenci se dozvíte:

Jak ochránit výrobu, duševní vlastnictví ve vaší firmě či organizaci?

Jak zabránit tomu, aby se vaše data nedostala ke konkurenci?

Jak se vypořádat s nedostatkem IT expertů na Cyber Security na pracovním trhu?

Jak lze z manažerské pozice řídit související rizika.

Jaká řešení, která neposílají data ani na východ, ani na západ, nabízejí pro ochranu výroby a vnitřních počítačových sítí špičkoví čeští výrobci bezpečnostních softwarů.

Podrobnosti naleznete přímo na stránkách pořadatele – Národní klastrová asociace.

Přihlásit se můžete ZDE.

ODBORNÁ KONFERENCE „ODPADY 21“

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá ve dnech 17. – 18. 4. 2019 odbornou konferenci ODPADY 21. Konference je pořádána od roku 2001 a je dlouhodobě zaměřena na nakládání s komunálními odpady, zejména energetické využívání komunálního odpadu. V rámci této konference probíhá odborná diskuse ke strategickým národním dokumentům, které souvisí s možností využívání komunálních odpadů jako surovinový zdroj a částečná náhrada za neobnovitelné zdroje. 19. ročník se koná letos v hotelu Flora v Olomouci.

Program a přihlášku naleznete ZDE.