Produkty

Logo_BTKlastr

BTKlastr poskytuje nejen svým členům, ale také široké veřejnosti portfolio poskytovaných produktů a služeb. Ve spolupráci se svými členy klastr v současné době nabízí nabídku níže uvedených produktů.

Portfolio produktů a služeb BTKlastru:

Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách průmyslových provozů

 

Mobilní měřící vůz

 

Systém DiANS PF8