Naši členové

Univerzity a střední školy
VŠB – TU Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
www.fbi.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
www.hgf.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
www.fmmi.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta strojní
www.fs.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
www.fei.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta stavební
www.fast.vsb.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované matematiky
www.fai.utb.cz
 

Firmy

Borcad cz s. r. o.
www.borcad.cz
CZ testing institute s. r. o.
www.cztesting.cz
FITE, a. s.
www.fite.cz
HOBES, spol. s r. o.
www.hobes.cz
IDEA AIR s. r. o.
www.ideaair.cz
K2 atmitec s. r. o.
www.k2.cz
NAM system, a. s.
www.nam.cz
NEW ELTOM Ostrava, s. r.o.
www.neweltom.cz
OKD, HBZS, a. s.
www.hbzs-ov.cz
RESPECT, a. s.
www.respect.cz
RSBP, spol. s r. o.
www.rsbp.cz
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r. o.
www.teso.cz
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
www.vitkovice.com
VVUÚ, a. s.
www.vvuu.cz
 

 

Výzkumné organizace
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
www.cdv.cz
TUPO – Technický ústav požární ochrany GŘ HZS ČR
www.tupo.cz
 

 

Sdružení a spolky
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.
www.cztpis.cz
Národní dřevařský klastr, z. s.
www.msdk.cz
Národní stavební klastr, z. s.
www.nsklastr.cz
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
www.msunion.cz
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSK
www.kshmsk.cz
 

 

Fyzické osoby
st. bryg. dr hab. Marzena Pólka, prof. SGSP