Naši členové

Univerzity a střední školy
VŠB – TU Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
www.fbi.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
www.hgf.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
www.fmmi.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta strojní
www.fs.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
www.fei.vsb.cz
VŠB – TU Ostrava
Fakulta stavební
www.fast.vsb.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované matematiky
www.fai.utb.cz
Střední odborná škola ochrany osob a majetku
www.sosoom.cz
 

Firmy

Borcad cz s. r. o.
www.borcad.cz
CZ testing institute s. r. o.
www.cztesting.cz
FITE, a. s.
www.fite.cz
HOBES, spol. s r. o.
www.hobes.cz
IDEA AIR s. r. o.
www.ideaair.cz
K2 atmitec s. r. o.
www.k2.cz
NAM system, a. s.
www.nam.cz
NEW ELTOM Ostrava, s. r.o.
www.neweltom.cz
OKD, HBZS, a. s.
www.hbzs-ov.cz
RESPECT, a. s.
www.respect.cz
RSBP, spol. s r. o.
www.rsbp.cz
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r. o.
www.teso.cz
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
www.vitkovice.com
VVUÚ, a. s.
www.vvuu.cz
 

 

Výzkumné organizace
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
www.cdv.cz
TUPO – Technický ústav požární ochrany GŘ HZS ČR
www.tupo.cz
 

 

Sdružení a spolky
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.
www.cztpis.cz
Národní dřevařský klastr, z. s.
www.msdk.cz
Národní stavební klastr, z. s.
www.nsklastr.cz
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
www.msunion.cz
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSK
www.kshmsk.cz
 

 

Fyzické osoby
Ing. Kamila Kempná
Ing. Jan Smolka
st. bryg. dr hab. Marzena Pólka, prof. SGSP