KONFERENCE „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY …“

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá ve spolupráci s Národní klastrovou asociací, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery konferenci „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – TRENDY, HROZBY, JAK SE PŘED NIMI ZABEZPEČIT?“.

Konference se bude konat v úterý 17. září 2019 v Moravskoslezském inovačním centru (budova VIVA) v Ostravě – Porubě. Parkování pro návštěvníky konference je možné zdarma na parkovištích vyznačených jako modré P – viz. přiložená mapka.

Jste šéf bezpečnosti, šéf IT oddělení, manažer firmy, bezpečnostní manažer, představitel obce, organizační složky obce, státu či výzkumné organizace nebo školy? Přijďte načerpat informace týkající se ochrany dat od špičkových odborníků v této oblasti.

Konference se bude věnovat informační a technologické bezpečnosti – zabezpečení firemních či úředních dat proti zcizení či kyberútokům, a nastíní možnosti využití sofistikovaného software a dalších souvisejících bezpečnostních technologií proti těmto hrozbám.

PROGRAM:
 • 9:00 – 9:30 Registrace
 • 9:30 – 9:35 Úvodní slovo, Ivo Říha, viceprezident, Národní klastrová asociace
 • 9:35 – 9:40 Úvodní slovo, člen představenstva, MSIC
 • 9:40 – 9:55 Význam kybernetické bezpečnosti z pozice centrální úrovně a budování Security Operations Center, Petr Slavík, ředitel odboru, Národní agentura pro komunikační a informační technologie
 • 9:55 – 10:10 Bezpečnost lidských zdrojů, Jiří Sedláček, ředitel, NSMC
 • 10:10 – 10:20 Informační bezpečnost z pohledu Moravskoslezského kraje, Pavel Žák, manažer bezpečnosti, Moravskoslezský kraj
 • 10:20 – 10:45 Síťová visibilita a integrovaná správa sítě – nezbytná součást strategie budování kybernetické ochrany, Jindřich Šavel, NOVICOM
 • 10:45 – 11:10 Jak reagovat na aktuální trendy v kyberbezpečnosti?, Jan Nguyen, security konzultant, CHECK POINT
 • 11:10 – 11:30 coffee break
 • 11:30 – 11:55 Security Operation Center jako řešení požadavků Zákona o kyberbezpečnosti, Lukáš Přibyl, CEO, AXENTA
 • 11:55 – 12:20 Automatizovaná a inteligentní ochrana osobních údajů (a citlivých dat) v procesu digitální transformace a přechodu do cloudu, Miroslav Bajgar, Sales Engineer, FORCEPOINT
 • 12:20 – 12:45 Maximalizujte ochranu svých dat a uživatelský komfort. Vícefaktorová autentifikace přístupu (MFA) a Single sign on (SSO), Petr Kunstát, IT Security Consultant, THALES
 • 12:45 – 13:45 oběd
 • 13:45 – 14:25 Ochrana akustických dat, Petr Novák, CALEUM
 • 14:25 – 14:50 Bezpečný svět Security Fabric, Michal Plíhal, Channel Account Manager, FORTINET
 • 14:50 – 15:15 A co dělají zařízení ve Vaší síti?, Vladimír Sedláček, CTO, GREYCORTEX
 • 15:15 – 15:25 Jak ochránit kybernetická rizika? Pojištěním, Tomáš Staněk, Broker Senior, RESPECT
 • 15:25 losování věcných cen od partnerů, konec akce

Aktualizovaná brožurka ke konferenci ZDE.

Pozvánku na konferenci naleznete ZDE.

Přihlásit se můžete bezplatně ZDE.

Konference je pořádána v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové klastru,

dovolujeme si vás pozvat na zasedání valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, z. s., které se bude konat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava v pátek 28. června 2019 od 13,00 hodin. Prezence účastníků je plánována od 12,30 hod.

Pozvánku s programem naleznete ZDE.

Cyklus seminářů „Současná bezpečnost“ v rámci propagační kampaně BTK

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá dne 30. 5. 2019 od 9,00 do 17,00 hod. cyklus seminářů „Současná bezpečnost“, na kterých budou prezentovány poznatky a zkušenosti z nejrůznějších oblastí bezpečnosti.

PROGRAM SEMINÁŘŮ

Pracovní skupina SECURITY:

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. (VŠB – TUO): Mapování bezpečnosti ve městech a vztah k registrované kriminalitě

Ing. Roman Němec (NAM system, a. s.): Monitoring osob a majetku při bezpečnostním zásahu – prezentace

PhDr. Mgr. Ivo Říha (NOVICOM, s. r. o.): Informační bezpečnost z hlediska technologického vybavení a zajištění lidských zdrojů – prezentace

Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ:

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Manažerské velení při mimořádných událostech – prezentace

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D. (VŠB – TUO): Příprava vedoucích pracovníků pro manažerské velení – prezentace

Mgr. Kristýna Pochvalitová (New Dimension, s. r. o.): Jak využít virtuální realitu při výuce, školení a koučování – prezentace

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Městečko bezpečí – prezentace

Pracovní skupina SAFETY:

Petr Mikunda (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Monitoring přepravy nebezpečného nákladu – prezentace

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Vybrané aspekty materiálové bezpečnosti – prezentace

Peter Vrtiel (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Chytrý občan, aneb aplikace, která integruje, usnadňuje a zachraňuje

Pracovní skupina VĚDA A VÝZKUM:

Daniel Kudláček (CZ testing institute, s. r.o.): Metody zkoušení a zkušenosti s testováním materiálů určených pro použití v hromadných dopravních prostředcích

Ing. Roman Němec (NAM system, a. s.): Vážení popelnic

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (VŠB – TUO): Měření úniků koksárenského plynu ze středotlakého potrubí vláknově optickými senzory

Pracovní skupina EKOLOGIE:

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Požáry skládek a skladů odpadů v ČR

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. (VŠB – TUO, IET): Emoce v ekologii

RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (VŠB – TUO): Znečištění ovzduší nezná hranic

Cyklus seminářů je pořádán v rámci propagační kampaně klastru, která v sobě nese nejen semináře, ale také celý den plný diskuzí, prezentací, networkingu, matchmakingu či předváděcích akcí a novinek v různých oblastech bezpečnosti. Propagační kampaň klastru je realizována v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2019

Bezpečnostně technologický klastr pořádá ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 9,00 do 17,00 hodin třetí ročník FESTIVALU BEZPEČNOSTI. V případě zájmu o zapojení do realizace festivalu po odborné stránce nebo zájmu o propagaci vaší společnosti, nás neváhejte kontaktovat.

Facebook stránka s aktuálními informacemi ZDE.

Leták naleznete ZDE.

Konference „BUDOVÁNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČESKÝCH FIRMÁCH A ORGANIZACÍCH“

Národní klastrová asociace pořádá dne 25. 4. 2019 v Praze konferenci s názvem „Budování kybernetické bezpečnosti v českých firmách a organizacích“. Konference se uskuteční v Hotelu DUO od 9,30 do 16,30 hod.

Na konferenci se dozvíte:

Jak ochránit výrobu, duševní vlastnictví ve vaší firmě či organizaci?

Jak zabránit tomu, aby se vaše data nedostala ke konkurenci?

Jak se vypořádat s nedostatkem IT expertů na Cyber Security na pracovním trhu?

Jak lze z manažerské pozice řídit související rizika.

Jaká řešení, která neposílají data ani na východ, ani na západ, nabízejí pro ochranu výroby a vnitřních počítačových sítí špičkoví čeští výrobci bezpečnostních softwarů.

Podrobnosti naleznete přímo na stránkách pořadatele – Národní klastrová asociace.

Přihlásit se můžete ZDE.