Centrum informační podpory

CENTRUM INFORMAČNÍ PODPORY má za cíl rozšířit portfolio služeb klastru, zvyšovat konkurenceschopnost členů i celého odvětví klastru a to zejména realizací společných projektů. Centrum informační podpory je rozděleno do dvou sekcí:

Sekce pracovních skupin BTKlastru

Smyslem Sekce pracovních skupin je dodávání podpůrné znalostní báze potřebné pro rozvoj kvalifikovaných činností klastru, vedení klastru a jeho členů. Tato odborná iniciativa prochází napříč níže uvedenými pracovními skupinami, které zastřešují odborníci z řad členů klastru:

–  PRACOVNÍ SKUPINA SAFETY

(zpracování studií, analýz, poradenství, vzdělávání a další činnosti v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, protivýbuchové prevence, ochrany veřejného zdraví, atd.)

PRACOVNÍ SKUPINA SECURITY

(zpracování studií, analýz, poradenství, vzdělávání a další činnosti v oblasti ostrahy, ochrany osob a majetku, monitorovací a zabezpečovací systémy, IT systémy pro ochranu kritické infrastruktury, kybernetická bezpečnost, atd.)

PRACOVNÍ SKUPINA EKOLOGIE

(zpracování studií, analýz, poradenství, vzdělávání a další činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie)

PRACOVNÍ SKUPINA VÝZKUM A VÝVOJ

(identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti výzkumu a vývoje, síťování členů a příprava projektů ve VaV oblasti, atd.)

VZDĚLÁVÁNÍ

(identifikace příležitostí personálních potřeb členských firem, identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti vzdělávání, síťování členů a příprava projektů ve vzdělávací oblasti, atd.)

Sekce fundraisingu

Odborníci Sekce fundraisingu monitorují a aktualizují informační materiály týkající se nových dotačních možností, poskytují konzultace a podílejí se na tvorbě společných projektových aktivit členů klastru.