Závěrečná zpráva: Finále soutěže Safety Culture Award 2013

Závěrečné finále soutěže Safety Culture Award 2013 se uskutečnilo v rámci akce Safety Culture Conference, která se konala 27.února 2014 27.února 2014 v Praze. Konání záverečné konference akce bylo podpořeno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

OPRAVA_Banner_konference_SCC2014

Celá akce byla zaměřena tak, aby všem zúčastněným přinesla co nejvíce poznatků, které mohou uplatnit ve své každodenní práci. Mezi pozvanými hosty byli zástupci jak z ČR, tak i experti ze zahraničí. První část byla věnována prezentacím odborníků. Nejdříve proběhly přednášky, ve kterých se probíraly obecné principy týkající se kultury bezpečnosti. I podle množství dotazů je jisté, že zaujal již první příspěvek, přednesený panem Viktorem Kempou, který se problematice bezpečnosti práce věnuje v rámci European trade union institute, a proto podal celou tématiku s nadhledem a provázaností na situaci v EU. Bohužel závěr jeho vystoupení nebyl zcela optimistický, protože v současné době probíhají v oblasti bezpečnosti práce v rámci EU změny. Nad tím jaké budou, a co přinesou do budoucna, visí zatím velký otazník.

V dalším vystoupení pan Günther Kirschstein objasnil to, jaký vliv na bezpečnost má chování pracovníků a co je potřebné, aby se dosáhlo kýžených změn. Zdůraznil klíčovou roli všech stupňů vedení firmy při vytváření a zvyšování kultury bezpečnosti. Zajímavé byly rovněž praktické ukázky toho, jak málo se učíme z nehod a jak sami málo dbáme na svou osobní bezpečnost.

Následovaly prezentace odborníků z praxe.  Zde vystoupila paní Birte Gerdes z neměcké firmy TenneT TSO GmbH, mezi jejíž aktivity patří distribuce elektrické energie získané z větrných elektráren. V současné době probíhá expanze firmy, která s sebou nese potřebu většího počtu dodavatelských firem a s tím související problémy v oblasti bezpečnosti. Paní Birte Gerdes představila systém, který zavádějí, jehož cílem je zlepšení úrovně bezpečnosti jak vlastních pracovníků, tak pracovníků dodavatelských firem.

Vystoupení pana Jiřího Michálka, ředitele pro bezpečnost a zdraví z ocelářské firmy ArcelorMittal ukázalo, jak je při zvyšování úrovně bezpečnosti nutná důslednost a systematická práce. Přiblížil specifika, která jsou spojena s řízením bezpečnosti v tak velké společnosti, kde pracuje několik tisíc zaměstnanců.  Zároveň zdůraznil principy, které platí obecně ve všech firmách bez ohledu na to, v jaké oblasti pracují, a kolik mají zaměstnanců. Představil nástroje a přístupy, které se osvědčily v praxi včetně detailních a exaktních statistik nehodovosti.

Specifickou problematiku představila paní Jenny Gründlich z firmy Bilfinger Ahr Healthcare and Services GmbH, která v současné době pracuje na programu motivace ke zvyšování bezpečnosti pro zaměstnance, kteří mají na starosti úklid v nemocnicích. Jedná se o velmi malá pracoviště s málo kvalifikovanými zaměstnanci, kteří navíc pracují jako dodavatelé v prostorách „cizích“ firem.  Tato prezentace mohla být inspirací pro představitele firem, které se potýkají s tím, že mají na starosti více menších provozoven, které jsou od sebe poměrně vzdálené.

Odpolední část byla věnována samotnému finále soutěže Safety Culture Award a také většímu zapojení všech účastníků konference. Po krátké přednášce věnované systému hodnocení v rámci soutěže Safety Culture Award začal finálový souboj jednotlivých finalistů. Ti již v předstihu obdrželi pokyny, co si na finále mají připravit. Jejich úkolem bylo vést mini „workshopy“ v jejichž průběhu měli seznámit posluchače s největšími úspěchy z loňského roku, podělit se o nápady, jak zapojují do oblasti bezpečnosti řadové zaměstnance a hlavně představit jeden z nástrojů bezpečnosti, který považují za svou silnou stránku.  Úkol byl složitější v tom, že nebylo možné používat klasickou prezentaci a dataprojektor. Záleželo na kreativitě jednotlivých týmů, jak si s danou problematikou poradí.

Samotní účastníci konference byli rozděleni do 4 skupin a postupně si vyslechli všechny finalisty a jejich úkolem bylo ohodnotit jednotlivé prezentace.  Takže se z publika stala porota a o vítězi rozhodli zkušení pracovníci, kteří se s problematikou bezpečnosti potýkají každý den na svých pracovištích. Zároveň to pro ně byla možnost jak se inspirovat u těch nejlepších, měli možnost se ptát a získat informace o tom, jak danou problematikou řeší v jiných firmách. Záleželo na jednotlivých účastnících, jak danou možnost využil a kolik užitečných rad a podnětů získal.

Po krátké přestávce následovalo představení jednotlivých partnerů soutěže, kteří seznámili publiku novinky a zajímavosti zaměřené zejména na osobní ochranné prostředky.

V mezičase se sčítaly výsledky finálového kola a netrpělivě se čekalo na výsledky, které byly i v letošním ročníku těsné. Finalisté byli velmi vyrovnaní a ani pro účastníky asi nebylo jednoduché stanovit vítěze. Navíc se ukázalo, že každý má tak trochu jiný pohled na řešení v oblasti bezpečnosti a ani „porotci“ neměli zcela jednotný názor na to, kdo by měl být vítězem.  Po sečtení všech bodů se ukázalo, že firma Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. zúročila své zkušenosti z minulého kola a splnila si své předsevzetí, že v tomto ročníku získá zlatou přilbu pro vítěze. Druhé místo obsadil nováček soutěže  – společnost GE Aviation Czech s.r.o., která zaujala také přístupem nejen k bezpečnosti ale i velkou podporou zdraví pracovníků. Velmi komplexní program představila společnosti Automotive Lighting s.r.o. Její zástupci přijeli vyzbrojeni názornými pomůckami a předvedli i praktickou ukázku toho, jak jejich výrobky zvyšují bezpečnost automobilů a získali třetí místo. Statečný boj svedla paní Komolá, jediná zástupkyně firmy Edwards, která představila program zaměřený na podporu a vzdělávání přímých nadřízených. Bohužel se finále nemohli zúčastnit zástupci společnosti Tyco Fire Protection Products.

SAFETY CULTURE AWARD 2013Závěrečné výsledky 

  1. Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
  2. GE Aviation Czech s.r.o.
  3. Automotive Lighting s.r.o.
  4. Edwards, s.r.o.

Po slavnostním předání cen všem finalistům a oficiálním ukončení konference i soutěže mohli všichni zúčastnění ještě chvíli debatovat a diskutovat během neformálního setkání.

Ročník 2013 je ukončen a část soutěžících se již ptala na to, kdy bude vyhlášen další ročník. Věříme, že soutěž má přínos pro úroveň bezpečnosti ve firmách v ČR. Přinesla totiž nejen ocenění vítězů, ale pomohla všem, kteří se do finále nedostali. Všichni soutěžící totiž obdrželi podrobnou zpětnou a návod, jak zvyšovat kulturu bezpečnosti. Teď již záleží na každé firmě, nakolik ho dokáže využít. K dispozici je také brožura konference, jejímž obsahem jsou prezentace účastníků, partnerů a odborníku z praxe, kteří vystoupily v hlavním programu konference.

Tuto brožuru si můžete stáhnout pod níže uvedeným odkazem:
Brožura Safety Culture Conference 2014
(výstup SCC 2014, PDF, velikost 10,6MB)

Posted in Aktuality.