Zasedání Valné hromady dne 20. 9. 2011 od 14.30 hodin

Pozvánka na zasedání členů Valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, o. s., které se uskuteční dne 20. 9. 2011 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 232 v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU v Ostravě – Porubě.

Prezence proběhne od 14.30 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu zasedání Valné hromady
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení nových členů BTK
4. Odstoupení člena výkonné rady
5. Volba nového člena výkonné rady
6. Stanovení a schválení členských příspěvků na rok 2011
7. Projednávání a schválení změn ve stanovách BTK
8. Projednávání a schválení etického kodexu BTK
9. Problematika financí
10. Společné projekty
11. Různé, diskuze
12. Schválení celkového rozhodnutí Valné hromady

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
prezident BTK

Ing. Robert Chlebiš
výkonný manažer BTK

Posted in Aktuality.