Workshop „MOŽNOSTI VYUŽITÍ VLÁKNOVĚ OPTICKÝCH SENZORŮ V BEZPEČNOSTI“

Dne 10. března 2016 proběhl na Katedře telekomunikační techniky FEI VŠB-TU Ostrava workshop na téma možnosti využití vláknově optických senzorů v bezpečnosti. Pod odbornou garancí prof. Vladimíra Vašinka byl členským firmám představen potenciál využití vláknově optických senzorů v různých oblastech bezpečnosti.

Na základě závěrů z tohoto setkání zpracoval BTKlastr projekt s názvem „Optický a vláknově optický detektor kapalin a plynů“ a podal jej do II. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentální vývoje EPSILON.

Video natočené k workshopu ke shlédnutí ZDE

Posted in Aktuality.