Workshop k výzvě OPZ „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“

Dovolujeme si vás pozvat na workshop k výzvě č. 03_16_060 Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, který je pořádán v rámci Sekce Fundraisingu Bezpečnostně technologického klastru.

Workshop se uskuteční v pátek 23. 9. 2016 ve 13,00 hod., v zasedací místnosti D222 na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO, Lumírova 630/13, 730 00  Ostrava – Výškovice.

Smyslem tohoto setkání členů bude specifikace vzdělávacích potřeb členů klastru a zapojení zaměstnanců členů do projektu, který klastr připravuje.

Pozvánka ZDE

Posted in Aktuality.