Workshop k přípravě projektů v rámci Strategie chytré specializace (RIS3)

Vážení členové BTKlastru,

s3

Dovolujeme si Vás pozvat na Workshop k přípravě projektů v rámci Strategie chytré specializace (RIS3) a Krajské přílohy k národní RIS3 za Moravskoslezský kraj, který se uskuteční dne 13.2.2014 od 9 do 12 hodin v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava. Náplní workshopu bude:

  1. Představení RIS3 a krajské přílohy, postupu přípravy a možnosti zapojení  – Ing. David PAWERA, ARR
  2. Diskuse nad aktivitami a zaměřením projektů CZ-TPIS, BTKlastru a jejich členů v souvislosti se strategií RIS3
  3. Stanovení dalšího postupu jednotlivých členů, kteří budou ochotni se do přípravy zapojit

Regionální inovační strategie (RIS) je výchozím dokumentem podpory inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji  , která je v současné době aktualizována do podoby S3 strategie – tedy Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci.

Cílem je, aby se v dalším programovacím období 2014-2020 region specializoval na vybraná odvětví, ve kterých má přirozené konkurenční výhody (dlouhodobou tradici a expertízu, kvalifikované lidské zdroje, technické vybavení, apod.).

Zároveň je zpracování a předložení Strategie/RISu nutnou podmínkou pro čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace.

Zpracováním Strategie/RISu je pověřená Agentura pro regionální rozvoj ARR, která ve spolupráci s místními aktéry také připravuje návrhy projektů, které budou přílohou této Strategie. Jelikož je Strategie navázána na Strukturální fondy, je velice pravděpodobné, že projekty předložené do této Strategie budou v tomto plánovacím období podpořeny z fondů EU a bude tedy na ně možno čerpat dotaci. Toho bychom právě chtěli využít a podpořit naše členy, aby se zapojili do přípravy a následně tak měli možnost své připravované projekty zrealizovat za podpory fondů EU.

Více informací naleznete na:
Oficiální stránky Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
nebo také na:
Strategie chytré specializace VŠB-TU Ostrava

 

Rozpracovaná verze RIS, která v současné době prochází připomínkováním je k dispozici ZDE.

Oficiální pozvánku na tento workshop naleznete ZDE.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: barbora.dvorakova@cztpis.cz.

Budeme se těšit na shledanou

Tým BTKlastru

Posted in Aktuality, Kalendář akcí.