V Ostravě vznikl nový Bezpečnostně technologický klastr

Bezpečnostně technologický klastr se zaměřuje na koordinaci a posilování spolupráce technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má vhodnou infrastrukturu a zároveň historii spojenou s těžkým průmyslem a hutnictvím. Navazuje také na poslání a činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS), která má za bezpečnosti průmyslu v ČR a definovat další směřování vědy a výzkumu a inovací v této oblasti.

„Soustředěním aplikovaného výzkumu prostřednictvím našeho nového klastru dojde k přilákání nových příležitostí do regionu, iniciaci, podpoře a realizaci vědecko-technických záměrů v oblasti bezpečnosti průmyslu. V příštích letech očekáváme v našem kraji nové vědecké projekty a s tím spojená nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa,“ sdělil výkonný manažer Bezpečnostně technologického klastru Ing. Robert Chlebiš a dále pak uvedl: „Moravskoslezský kraj má nejlepší předpoklady pro podporu aplikovaného výzkumu a posilování konkurenceschopnosti členů klastru a celé platformy. Využitím stávajícího potenciálu a příležitostí dojde k přilákání a podpoře nových výzkumných pracovníků a zájmu průmyslových podniků o bezpečnost. Dovedu si představit tento region jako centrum bezpečnostního výzkumu ve střední Evropě“.

Z článku Development Newsletter, www.ostrava.cz

Posted in Aktuality.