V kraji vznikl nový Bezpečnostně technologický klastr

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) pořádala ve čtvrtek 17. 3. 2011 v Ostravě v hotelu Park Inn zcela ojedinělé setkání významných firem a institucí zabývajících se otázkami bezpečnosti v průmyslu.

CZ-TPIS je občanským sdružením firem a institucí, které společně identifikují národní zájmy a oblasti dalšího směřování výzkumu a vývoje v průmyslové bezpečnosti.

Mezi hlavní řečníky promluvil rektor VŠB-TUO prof. Ivo Vondrák, který zdůraznil, že moderní věda je orientována na výsledky a na spolupráci s průmyslem, a proto vítá založení Bezpečnostně technologického klastru. Dále uvedl, že bezpečnost je v současné společnosti prioritou č. 1.

Mezi dalšími vystupujícími byl tiskový mluvčí společnosti OKD Vladislav Sobol, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo z TA ČR (Technologická agentura ČR), prezident Hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš a další.

„Moravskoslezský kraj má dále nejlepší předpoklady pro podporu aplikovaného výzkumu a posilování konkurenceschopnosti členů klastru a platformy. Využitím stávajícího potenciálu a příležitostí dojde k přilákání a podpoře nových výzkumných pracovníků, zájmu průmyslových podniků o bezpečnost. Dovedu si představit tento region jako centrum bezpečnostního výzkumu ve střední Evropě,“ uvedl manažer Bezpečnostně technologického klastru Ing. Robert Chlebiš.

Nový Bezpečnostně technologický klastr

„Naše platforma byla iniciátorem a zakladatelem nového Bezpečnostně technologického klastru. Tento nový subjekt se bude mimo jiné zaměřovat na nové výzkumné projekty. Soustředěním aplikovaného výzkumu prostřednictvím našeho nového klastru dojde k přilákání nových příležitostí do regionu, iniciaci, podpoře a realizaci vědecko-technických záměrů v oblasti bezpečnosti průmyslu. V příštích letech očekávám v našem kraji nové vědecké projekty a s tím spojena nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Připravujeme se již nyní,“ sdělil výkonný manažer Bezpečnostně technologického klastru Ing. Robert Chlebiš.

Posted in Aktuality.