Seminář na téma Safety Culture

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. odborný seminář z cyklu seminářů s názvem Kultura bezpečnosti a její řízení

 

Safety Culture

Akci připravila Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu a Bezpečnostně technologický klastr ve spolupráci se společností Kirschstein & Partner v rámci projektu „Rozvoj aplikačního potenciálu“

Termín:                15.4.2014, 8:30-15:00 hodin

Místo konání:        Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, místnost 332,

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno pro:           Pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem, pracovníky průmyslových firem z aplikační sféry, studenty a zaměstnance univerzit

Lektorka:              Mgr. Ivana Slováčková

                             

Témata semináře:

  • Základní informace o pojetí Kultury bezpečnosti
  • Přístupy a metody hodnocení Kultury bezpečnosti
  • Kultura bezpečnosti v ČR, zkušenosti ze soutěže Safety Culture Award
  • Hodnocení a sebehodnocení Kultury bezpečnosti
  • Základní ukazatele Kultury bezpečnosti ve firmě
  • Identifikace silných a slabých míst kultury bezpečnosti ve firmě
  • Možnosti pro zvyšování kultury bezpečnosti        

Seminář je zdarma, občerstvení zajištěno.

 

Více informací a přihlášky: Ing. Barbora Dvořáková, barbora.dvorakova@cztpis.cz,    Tel: 597 329 143,  Mobil: 734 232 529

Těšíme se na Vaši účast!

Seminář 1_Safety Culture_pozvánka

Posted in Aktuality, Kalendář akcí.