Seminář BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM PRO 21. STOLETÍ

VŠB – TU Ostrava pořádá seminář „Bezpečnostní výzkum pro 21. století“, který se uskuteční dne 16. 1. 2018 na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava.

Seminář je zaměřen jak na problematiku bezpečnostního výzkumu, tak i na obecné informace týkající se podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) mezi ČR a USA (např. prostřednictvím National Science Foundation, Projekt Bilat 4.0 a další). Cílem je seznámit účastníky se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.

Na tomto semináři vystoupí  také prezident klastru doc. Miloš Kvarčák a BTKlastr se tak do diskuze aktivně zapojí. Zveme rovněž zástupce našich členů.

Seminář se uskuteční na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Nová aula, NA 4 – zelená posluchárna.

Pozvánka ke stažení ZDE

Stránky semináře s možností registrace ZDE

Posted in Aktuality.