Regionální inovační strategie

Od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 může firma, univerzita či výzkumný ústav z Moravskoslezského kraje zaregistrovat svůj inovační projekt do Akčního plánu Regionální inovační strategie, který zpracovává a aktualizuje Agentura pro regionální rozvoj.

Akční plán je souhrn inovačních projektů, které jsou v souladu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje a pomáhá mapovat inovační potenciál kraje. Souhrnné informace o počtu, finanční alokaci a technologickém zaměření zaregistrovaných projektů budou také využity pro nasměrování témat dotačních výzev zaměřených na výzkumná témata.

Zaregistrováním projektu získáte:

  • posouzení souladu projektu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje, které Vám může pomoci při předložení projektu do evropských dotačních programů,
  • hodinu konzultací s odborníky krajského inovačního týmu k vašemu projektu zdarma (konzultace se může týkat např. vhodných zdrojů financování vašeho projektu).

Pro registraci a více informací kontaktujte Zuzanu Bardoňovou, 724 179 899, bardonova@arr.cz.

Posted in Aktuality.