Přeshraniční česko-polská bezpečnostní inovační a technologická síť

Název projektu: Přeshraniční česko-polská bezpečnostní inovační a technologická síť

ProgramFond mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR

Doba realizace: 1.1.2014- 31.12.2014

Realizátor projektu: Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Partneři projektu: Bezpečnostně technologický klastr, o.s.
                            Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości

Nadace OKD – Program pro EvropuCíle projektu:

Hlavním cílem projektu je navazování spolupráce a rozvoj vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti, podpora vzájemné výměny informací a sdílení zkušeností na obou stranách hranice (v českém i polském příhraničí) a zvýšení nejen úrovně bezpečnosti průmyslu, ale zároveň i konkurenceschopnost tohoto regionu.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • Zmapování výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a aktivit na obou stranách hranice
  • Hledání potenciálu pro rozvoj přeshraniční spolupráce
  • Podpora společných aktivit a VaV projektů
  • Vytvoření institucionální přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a podpory inovací
  • Vytvoření kontaktního místa pro bezpečnost průmyslu v tomto regionu, kde budou prezentovány výsledky dosažených partnerství a spolupráce a možností dalších společných aktivit

Zpracování a podání projektové žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR bylo podpořeno z Nadace OKD – Program pro Evropu.

Celková výše podpory: 32 250,- Kč

 

Posted in Aktuality, Realizované.