Partner BTKlastru: Projekt CZ-TPIS byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Projekt CZ-TPIS, jakožto blízkého partnera BTKlastru byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. získala 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 v kategorii Spolupráce – Technologické platformy (Rozvoj spolupráce firem- Technologické platformy) za projekt Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR.

Cílem České technologické platformy bezpečnosti průmyslu je zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagace získaných znalostí a zkušeností v českém průmyslu. Její vznik umožnil propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

Přehled všech oceněných v rámci soutěže Podnikatelský projekt roku 2012 si můžete stáhnout, viz níže uvedený odkaz:
Podnikatelský projekt roku 2012 – Vítězové
(oficiální materiál CzechInvest, docx, velikost 308kB)

CzechInvest_Logolink_Podnikatelský_projekt_roku_2012

Fotografie ze slavnostního předávání cen v soutěži
Podnikatelský projekt roku 2012

Aktualita_Předávání_cen_2

Aktualita_Předávání_cen_1

 

Posted in Aktuality.