Oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OPPI

Dovybavení zkušebním zařízením v rámci projektu
„Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně technologický klastr“

V souladu s pravidly pro výběr dodavatelů, který je přílohou Páteřního manuálu Operačního programu Podnikání a inovace si Vás dovolujeme oslovit a vyzvat Vás k podání nabídky v zakázce na dodávky v rámci projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně-technologický klastr“, který bude spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace, Klastry – Výzva II, Registrační číslo:  5.1 SPK02/026.

Pod níže uvedeným odkazem naleznete ke stáhnutí plný text oznámení o výběrovém řízení:
Oznámení o zahájení výběrového řízení
(interní dokument, PDF, 299kB)

S přátelským pozdravem
Vedení BTKlastru

Posted in Aktuality, Veřejné zakázky.