Nadace OKD – Program pro Evropu

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v MSK

Datum zahájení realizace projektu: 01. 08. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2012

Cíl projektu:

Kvalitní zpracování a podání registrační a plné žádosti o dotaci do Operačního programu podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II – prodloužení a tím získání dotace pro BTKlastr na dobu 23 měsíců ve výši cca 70 mil Kč.

Schválením projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastru“ (dotace) chce BTKlast využít finanční prostředky pro rozvoj spolupráce s dalšími partnery projektu.

Hlavní cíle a aktivity připravovaného projektu jsou soustředěny v následujících rozvojových oblastech:

  • Projekty kolektivního výzkumu,
    • technická a informační podpora ochrany KI/EKI,
  • infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace,
    • centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum (CDPVC),
    • laboratoř pro testování a výzkum bezpečnostních zámků,
  • mezinárodní spolupráce,
  • další aktivity vedoucí k rozvoji klastru.

Celková výše podpora: 50 000,- Kč

 

Posted in Ukončené.