Nabídka zpracování aktuálních témat praxe Vaší společnosti formou bakalářské či diplomové práce studentem FBI, VŠB-TUO

Vážení členové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možnosti zpracování některého z aktuálních témat praxe Vaší společnosti formou bakalářské či diplomové práce studentem Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Diplomová práce patří mezi klíčové rozhodnutí studenta a mnohdy je také prvním krokem ke kontaktu s budoucím zaměstnavatelem.  Současnou nabídku témat závěrečných prací FBI VŠB – TU Ostrava bychom rádi doplnili o  konkrétní témata z podnikové praxe, které poté poskytnou cenné poznatky pro teorii, ale hlavně pro praxi.

V případě zájmu o vypsání tématu z vaší praxe prosím kontaktujte:

Mgr. Sandra TOKAŘOVÁ

Koordinátor projektu Safety AGENT

+420 597 329 144, +420 734 232 534

sandra.tokarova@cztpis.cz

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Posted in Aktuality.