Kotlíkové dotace pro MSK

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva.

Předmětem dotace je náhrada nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje s cílem snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (majitelé rodinných domů a bytových jednotek) na území Moravskoslezského kraje.

Podrobnosti naleznete ZDE

Posted in Aktuality.