Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, spolkem Transfera.cz a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje si vás dovolují pozvat na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, která se uskuteční 7. září v Ostravě.

Cílem konference je seznámit posluchače s hlavními rysy nastupující průmyslové revoluce a dopady, jež bude mít nejen na průmysl, ale i společnost jako celek. Účastníci získají vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti, a jaká konkrétní řešení komplementární s Průmyslem 4.0 jsou v současnosti dostupná.

Účast na konferenci je bezplatná a zajišťuje 20% slevu na vstup do Světa techniky v den konání akce. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované. Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 2. září 2016 na e-mailovou adresu roman.pasek@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a svůj e-mail.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce a zjednodušeném, předběžném programu.

Posted in Aktuality.