Konference „Genetická toxikologie a prevence rakoviny“

Bezpečnostně technologický klastr organizoval pro Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR a Česko slovenskou společnost pro mutagenezi zevním prostředím konferenci s názvem „Genetická toxikologie a prevence rakoviny“. Konference se konala ve dnech 11. – 13. 5. 2016 v krásném prostředí Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. Během konference byly propagovány služby BTKlastru – konkrétně mobilní měřicí laboratoře imisí.

Sborník příspěvků z konference ZDE

Posted in Aktuality.