Konference: Future Safety and Security Research in Europe

Konference: Future Safety and Security Research in Europe, Vila Grébovka, 24. – 25. 10., Prague

Pražská vila Grébovka se stala koncentrací předních odborníků z oblasti ochrany a bezpečnosti z celé Evropy. Konference pořádaná Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) s názvem „Future Safety and Security Research in Europe“ v rámci svého dvoudenního programu obsahovala vystoupení mnoha mezinárodně uznávaných odborníků v různých oblastech problematiky bezpečnosti.

Konference se tak stala místem diskuze, spolupráce a networkingu mezi účastníky, která by měla přispět k posílení spolupráce mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi a k stanovení výzev na příští období.

Pan prof. Pavel Danihelka za CZ-TPIS dodává: „Tuto konferenci nelze hodnotit jinak než pozitivně. Účastníky konference se stali v současné době nejuznávanější odborníci z oblasti bezpečnosti z celé Evropy a po celou dobu konference zde panovala vynikající kolektivní atmosféra, která je krokem k upevnění vzájemné spolupráce mezi jednotlivými mezinárodními organizacemi napříč celou Evropou. Velké díky tedy patří nejen samotným účastníků, ale také organizátorů, kteří vytvořili vynikající podmínky po celou dobu konání této konference.“

Fotografie z konference
Future Safety and Security Research in Europe

 

SASECO_FOTO_2 SASECO_FOTO_4 SASECO_FOTO_1 SASECO_FOTO_3

Posted in Aktuality.