Investment & Business Forum 2011

Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která se uskuteční v Ostravě ve dnech 22. – 23. 9. 2011 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Součástí této akce je, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle.

Program bude zaměřen na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu.

Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání.

Na konferenci vystoupí představitelé vlády České republiky – ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva životního prostředí a ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje a významní představitelé zahraničních institucí: OECD, NATO, Greater Halifax Partnership, Canada, Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu – EU, experti ze Slovenska, Německa, Itálie a dalších zemí.

Hlavními partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Projekt AutoNet.

Další informace a registrační formulář na www.ifo.cz.
IFO 2011.pdf
Pozvánka AutoNet.pdf

Posted in Aktuality.