Informační zpravodaj OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává Informační zpravodaj „OPIK“, který informuje podnikatele o dění ve výše uvedeném programu, příležitostech pro získání finančních prostředků, záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Aktuální Informační zpravodaj OP PIK č. 3

Posted in Aktuality.