Dokument „JAK PO PANDEMII V MSK“

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty sestavilo, i na základě podnětů některých členů našeho klastru, soubor rámcových a v některých případech i konkrétních námětů projektů pro Moravskoslezský kraj za účelem překonání současné krize a transformaci hospodářství regionu.

Materiál je koncipován jako otevřený dokument, který se bude průběžně doplňovat o aktuální témata a potřeby regionu. V případě návrhů dalších témat či rozpracování témat nastíněných je možné toto učinit prostřednictvím Sdružení pro rozvoj MSK.

Průvodní dopis

Dokument „Jak po pandemii v MSK“

Posted in Aktuality.