Diagnostika kompetencí manažerského velení

Katedra společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu TAČR OMEGA vyvinula a certifikovala metodiku „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“.

Certifikovaná metodika a její praktická aplikace je pilotním základem pro efektivnější výběr, rozvoj a hodnocení manažerů, kteří jsou vybaveni kompetencemi ke zvládání krizové situace v rámci prevence i při  řízení situací aktuální mimořádné krize, tedy manažerů-velitelů. Rozhodné velení v těchto situacích je základem předcházení škod velkého rozsahu. Ekonomický a finanční význam metodiky tkví tedy nejen v oblasti personální práce, ale zejména v jejím následném dosahu při ochraně zdraví, životů a majetku v kritickém čase od vzniku mimořádné události do doby příjezdu profesionálních složek IZS. Aplikací této certifikované metodiky je možné vytipovat manažery schopné převzít odpovědnost při řešení náhlých závažných událostí, které způsobují narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence, a řídit jejich další kariérní rozvoj.

Jedná se komplexní metodiku využitelnou v personální práci, která nahrazuje použití baterie testových metod a úkolů v rámci skupinového (příp. individuálního) assessment centra. Metodika „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“, jejíž integrální součástí je on-line testovací aplikace, umožňuje testování libovolného počtu osob v libovolném čase (na základě dohody se zaměstnavatelem je možné ji vyplnit i v domácím prostředí), odpadá nutnost zajištění odpovídajícího prostoru a dojezdu účastníků na jedno místo v určeném čase. Aplikace je zabezpečena, pro její spuštění je nutné pracovat na počítači s připojením k internetu.

Schéma metodiky

Východiskem pro posouzení jedince je Kompetenční model manažerského velení v mimořádných krizových situacích. Kompetenční model slouží jako základ pro tvorbu metody individuálního posouzení osobnostních a profesních předpokladů. Manažerské velení vyžaduje vybavenost klíčovými a specifickými kompetencemi, které jsou aktivovány a využívány ve větší míře především v situacích krize. Některé manažerské kompetence potřebné v běžné praxi nejsou v tomto případě žádoucí.

Uplatnění metodiky „Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích“ bude orientováno nejen do oblastí, pro které je řešení mimořádných událostí pracovní náplní (např. hasiči, policie, management organizací v oblasti chemie, metalurgie, těžkého strojírenství apod.). Z hlediska další implementace jsou do praktické aplikace prioritně zahrnuty níže uvedené obory včetně provozů, kde se vyskytuje velký počet lidí, lidé se sníženou schopností pohybu, kde se skladují nebezpečné látky a manipuluje se s nimi:

  • Výroba chemikálií, energetika, výroba papíru, dřevěné výrobky, výroba plastů, elektrovýroba, strojírenství
  • Obchodní organizace a sklady
  • Instituce zabezpečující výchovu budoucích manažerů a podnikatelů
  • Zahraniční firmy z hlediska naplnění zákona o ochraně investic v části Prevence
  • Bezpečnostní služby (security service)
  • Organizátoři akcí s vysokým počtem osob
  • Školy a nemocnice z hlediska systému evakuace
Posted in Aktuality.