Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum (CDPVC)

CDPVC má velmi široké možnosti využití pro soukromé firmy, orgány státní správy, univerzity, střední školy i výzkumné ústavy. V současné době roste zájem po moderních technologiích monitorování a ostrahy objektů proti neoprávněnému vniknutí či napadení. Současně je centrum platformou pro školicí a vzdělávací aktivity, které umožní kvalitní přípravu studentů i stávajících pracovníků v oblasti bezpečnosti průmyslu na využívání nových bezpečnostních technologií. Rovněž je v rámci CDPVC možnost pronájmu výzkumných kapacit, včetně certifikace nových technických řešení. CDPVC tak poskytuje na jednom místě komplexní služby v oblasti výzkumu, vývoje, aplikace a školení využívání nových bezpečnostních technologií, které takto pohromadě nenabízí žádné podobné výzkumné centrum v České republice.

Nabízíme vám:

  • pronájem kapacit poplachového centra provozovaného v režimu 24/365 (sdílený monitorovací dispečink – tato služba je určena především soukromým bezpečnostním službám)
  • pronájem dohledového centra pro monitorování provozu HW a SW technologií (toto centrum monitoruje jak vlastní HW a SW prostředky poplachového centra, tak zařízení koncových uživatelů)
  • pronájem výzkumných kapacit včetně poskytování certifikace nových technických řešení
  • pronájem výcvikového centra za účelem vzdělávacích a školících aktivit (výukové pracoviště pro studenty VŠ a SŠ, zázemí pro vzdělávání zaměstnanců nejen soukromých bezpečnostních služeb, možnosti rekvalifikace)

Přínosy pro soukromé i státní bezpečnostní složky:

– sdílené dohledové a poplachové přijímací centrum s provozem 24/365

– vysoká technická kvalita poskytovaných služeb

– odborné technické zázemí a profesionalita obsluhy dispečinku

– úspora nákladů na provoz monitorovacího dispečinku

– zálohování a kontrola integrity dat

– možnosti školení vlastních zaměstnanců

– sdílený dispečink vyhovuje normám ČSN EN 50518

– špičkově vybavené pracoviště pro potřeby školení zaměstnanců

 

Přínosy pro soukromé firmy jako koncového uživatele:

– dozor nad ICT technologiemi s provozem 24/365

– odborné technické zázemí s možností zásahu v případě poruchy

– úspora nákladů odborníky ICT a správce sítí

– metodická podpora při zavádění ICT technologií