Partneři

Agentura pro regionální rozvoj        arr

Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava,

www.arr.cz

Moramskvskoslezský kraj

28. října 114, 702 00 Ostrava,

www.msk.cz

Nároncadní klastrová asociace, z. s.

U Tiskárny 616/6, 702 00 Ostrava,                                                                             

www.nca.cz