Cyklus seminářů „Současná bezpečnost“ v rámci propagační kampaně BTK

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá dne 30. 5. 2019 od 9,00 do 17,00 hod. cyklus seminářů „Současná bezpečnost“, na kterých budou prezentovány poznatky a zkušenosti z nejrůznějších oblastí bezpečnosti.

PROGRAM SEMINÁŘŮ

Pracovní skupina SECURITY:

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. (VŠB – TUO): Mapování bezpečnosti ve městech a vztah k registrované kriminalitě

Ing. Jiří Tomčala (NAM system, a. s.): Monitoring osob a majetku při bezpečnostním zásahu – prezentace

PhDr. Mgr. Ivo Říha (NOVICOM, s. r. o.): Informační bezpečnost z hlediska technologického vybavení a zajištění lidských zdrojů – prezentace

Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ:

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Manažerské velení při mimořádných událostech – prezentace

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D. (VŠB – TUO): Příprava vedoucích pracovníků pro manažerské velení – prezentace

Mgr. Kristýna Pochvalitová (New Dimension, s. r. o.): Jak využít virtuální realitu při výuce, školení a koučování – prezentace

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Městečko bezpečí – prezentace

Pracovní skupina SAFETY:

Petr Mikunda (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Monitoring přepravy nebezpečného nákladu – prezentace

Doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (VŠB – TUO): Vybrané aspekty materiálové bezpečnosti – prezentace

Peter Vrtiel (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.): Chytrý občan, aneb aplikace, která integruje, usnadňuje a zachraňuje – prezentace

Pracovní skupina VĚDA A VÝZKUM:

Daniel Kudláček (CZ testing institute, s. r.o.): Metody zkoušení a zkušenosti s testováním materiálů určených pro použití v hromadných dopravních prostředcích – prezentace

Ing. Roman Němec (NAM system, a. s.): Vážení komunálního odpadu – prezentace

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (VŠB – TUO): Měření úniků koksárenského plynu ze středotlakého potrubí vláknově optickými senzory – prezentace

Pracovní skupina EKOLOGIE:

Ing. Martin Pliska (HZS MSK): Požáry skládek a skladů odpadů v ČR – prezentace

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. (VŠB – TUO, IET): Emoce v ekologii – prezentace

RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (VŠB – TUO): Znečištění ovzduší nezná hranic – prezentace

Cyklus seminářů je pořádán v rámci propagační kampaně klastru, která v sobě nese nejen semináře, ale také celý den plný diskuzí, prezentací, networkingu, matchmakingu či předváděcích akcí a novinek v různých oblastech bezpečnosti. Propagační kampaň klastru je realizována v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

17
« 1 z 17 »

 

Posted in Aktuality.