Nadace OKD – Program pro Evropu

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v MSK

Datum zahájení realizace projektu: 01. 08. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2012

Cíl projektu:

Kvalitní zpracování a podání registrační a plné žádosti o dotaci do Operačního programu podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II – prodloužení a tím získání dotace pro BTKlastr na dobu 23 měsíců ve výši cca 70 mil Kč.

Schválením projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastru“ (dotace) chce BTKlast využít finanční prostředky pro rozvoj spolupráce s dalšími partnery projektu.

Hlavní cíle a aktivity připravovaného projektu jsou soustředěny v následujících rozvojových oblastech:

 • Projekty kolektivního výzkumu,
  • technická a informační podpora ochrany KI/EKI,
 • infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace,
  • centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum (CDPVC),
  • laboratoř pro testování a výzkum bezpečnostních zámků,
 • mezinárodní spolupráce,
 • další aktivity vedoucí k rozvoji klastru.

Celková výše podpora: 50 000,- Kč

 

Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR

Operační program Podnikání a inovace – program Klastry – Výzva II

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR

Datum zahájení realizace projektu: 1.2.2011

Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013

Cíl projektu:

Bezpečnostně technologický klastr je sofistikovaným nástrojem (cestou) k implementaci vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má velmi vhodnou infrastrukturu a historii spojenou s těžkým průmyslem a hutnictvím. Navazuje také na poslání a činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, které má za primární cíl posilovat úroveň bezpečnosti průmyslu v ČR. BTK je propojen s dalšími projekty, které přispějí k dosažení celé vize.

Projekt je rozdělen na tři části:

 1. výzkum a vývoj v BTK, v rámci něhož by mělo být vybudováno mobilní měřící pracoviště a zřízeno expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu.
 2. vzdělávání v BTK, a to konkrétně na téma rizika průmyslových procesů s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry a centrum expertů a
 3. centrum sdílených služeb v rámci BTK, které by mělo sloužit jako informační centrum v rámci propagace klastru a podpora konkurenceschopnosti členských firem.

Celková výše podpory z OPPI: 11 401 000,- Kč

Celková výše projektu: 19 003 000,- Kč