Workshop Jak využít možnosti projektu Safety AGENT k zintenzivnění spolupráce s univerzitní sférou

Vážení členové klastru,

Rádi bychom vás pozvali na workshop s názvem „JAK VYUŽÍT MOŽNOSTI PROJEKTU SAFETY AGENT K ZINTENZIVNĚNÍ SPOLUPRÁCE S UNIVERZITNÍ SFÉROU“, který bude sloužit jako portfolium pro setkání zástupců Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, představitelů firem z řad moravskoslezských klastrů a realizačního týmu projektu Safety AGENT. Na workshopu budou projednávány a diskutovány možnosti zapojení firem do unikátního projektu, zaměřeného na posilování partnerství a spolupráce v oblasti průmyslové bezpečnosti. Na workshopu také aktivně vystoupí někteří členové Bezpečnostně technologického klastru (bezpečnostní agentury působící na poli ochrany osob a majetku), kteří se již do projektu iniciativně zapojili formou praxí studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava a budou schopni podělit se o své inspirativní zkušenosti. (viz pozvánka níže)

Datum: středa 28. 11. 2012 od 9.00 do 13.00 hodin

Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava http://www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

Určeno pro:  členy technicky zaměřených klastrů v Moravskoslezském regionu

Občerstvení je zajištěno.

Pozvánka

seminář Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy

Katedra psychologie FF UP v Olomoucia a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vás zvou na seminář „Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy“.

Seminář se uskuteční 7.12.2012 v Olomouci.

Podrobné informace a registraci naleznete na webu semináře pod odkazem www.contexo.cz/doprava2 a v přiložené pozvánce: Pozvánka – Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy.