Info Day on H2020 Secure Societies calls

An information day on the first three H2020 calls under the societal challenge „Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens“ will take place on 1 April 2014 in Brussels. Detailed call information, new H2020 features and networking opportunities for potential applicants are on the agenda. Registration for the event is open until 25 March, but will close when the number of participants reaches 300.

Cyklus odborných seminářů Výzkum a vývoj v dopravě do praxe

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus odborných seminářů s názvem Výzkum a vývoj v dopravě do praxe
Akci připravila Regionální hospodářská komora Brno a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. ve spolupráci s NETME Centre v rámci projektu „Rozvoj aplikačního potenciálu“

Termín: 8. 4. 2014
Místo konání: Kongresová hala hotelu Holiday Inn Brno
Určeno pro: Pracovníci zabývající se výzkumem a vývojem (zaměstnanci CDV, zaměstnanci VaV oddělení průmysl. firem, výzkumní pracovníci státní správy), studenti a  zaměstnanci univerzit a VOŠ.

Více informací a program nalezente v přiložené pozvánce: Pozvanka_CyklusSeminaru

Průmyslový seminář IT4Innovations

Vážení členové,

jménem rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a ředitele Národního superpočítačového centra IT4Innovations Ing. Martina Palkoviče, Ph.D. si vás dovolujeme pozvat na seminář věnovaný nabídce spolupráce se superpočítačovým centrem IT4Innovations. Bude vám představena jeho stávající infrastruktura a plány do budoucnaposkytované služby při využití superpočítače a možnost navázání spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje na poli numerického modelování a simulací.

Program semináře a odkaz na registrační formulář naleznete v příloze nebo si pozvánku stáhnete zde.

Kontaktní osoba v případě dotazů:

Zuzana Koláriková – manažer marketingu a PR

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172  |   708 33 Ostrava-Poruba

 

e-mail: zuzana.kolarikova@vsb.cz  |   web: it4i.cz  |   telefon: +420 597 329 181  |   mobil: +420 733 677 629

 

Průmyslový seminář – pozvánka

Workshop k přípravě projektů v rámci Strategie chytré specializace (RIS3)

Vážení členové BTKlastru,

s3

Dovolujeme si Vás pozvat na Workshop k přípravě projektů v rámci Strategie chytré specializace (RIS3) a Krajské přílohy k národní RIS3 za Moravskoslezský kraj, který se uskuteční dne 13.2.2014 od 9 do 12 hodin v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava. Náplní workshopu bude:

  1. Představení RIS3 a krajské přílohy, postupu přípravy a možnosti zapojení  – Ing. David PAWERA, ARR
  2. Diskuse nad aktivitami a zaměřením projektů CZ-TPIS, BTKlastru a jejich členů v souvislosti se strategií RIS3
  3. Stanovení dalšího postupu jednotlivých členů, kteří budou ochotni se do přípravy zapojit

Regionální inovační strategie (RIS) je výchozím dokumentem podpory inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji  , která je v současné době aktualizována do podoby S3 strategie – tedy Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci.

Cílem je, aby se v dalším programovacím období 2014-2020 region specializoval na vybraná odvětví, ve kterých má přirozené konkurenční výhody (dlouhodobou tradici a expertízu, kvalifikované lidské zdroje, technické vybavení, apod.).

Zároveň je zpracování a předložení Strategie/RISu nutnou podmínkou pro čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace.

Zpracováním Strategie/RISu je pověřená Agentura pro regionální rozvoj ARR, která ve spolupráci s místními aktéry také připravuje návrhy projektů, které budou přílohou této Strategie. Jelikož je Strategie navázána na Strukturální fondy, je velice pravděpodobné, že projekty předložené do této Strategie budou v tomto plánovacím období podpořeny z fondů EU a bude tedy na ně možno čerpat dotaci. Toho bychom právě chtěli využít a podpořit naše členy, aby se zapojili do přípravy a následně tak měli možnost své připravované projekty zrealizovat za podpory fondů EU.

Více informací naleznete na:
Oficiální stránky Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
nebo také na:
Strategie chytré specializace VŠB-TU Ostrava

 

Rozpracovaná verze RIS, která v současné době prochází připomínkováním je k dispozici ZDE.

Oficiální pozvánku na tento workshop naleznete ZDE.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: barbora.dvorakova@cztpis.cz.

Budeme se těšit na shledanou

Tým BTKlastru

Seminář Inovační management firmy

Vážené dámy, vážení pánové,

Zajímá Vás:

  • jak budovat inovativní organizaci?
  • jak uplatnit klíčové principy řízení inovačního projektu ve firmě?
  • jak zlepšit uplatnitelnost inovačních produktů na trhu?
  • jak provést efektivní analýzu poznatků z trhu?

Pokud ano, zúčastněte se bezplatného semináře Inovační management firmy pořádaného ve dnech 11.2 – 12.2.2013 v době od 8:30 – 16:30 na Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava.

Přihláška a bližší informace.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Organizační tým ARR