NEWSLETTER E-SECURITAS

Newsletter o dění v BTKlastru za 2. pololetí roku 2017 s názvem E-SECURITAS naleznete ZDE.

Newsletter je vydáván každého půl roku v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z OP PIK.

FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2018

FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2018 se letos uskuteční opět v Dolní oblasti Vítkovice a to dne 30. 5. 2018. Účast přislíbila Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Městská policie Ostrava, Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, střední školy zabývající se bezpečností v kraji, dobrovolní hasiči i další účastníci. Přijďte se podívat!

Seminář SOUČASNÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝZVY A PROJEKT K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY ČR

Zajímá vás jakým způsobem je zajišťována obrana a krizové řízení v České republice? Chcete se dozvědět o aktuálních bezpečnostních výzvách a armádní strategii České republiky? Přijďte se podívat na úvodní seminář, který pořádá BTKlastr pod odborným vedením Krajského vojenského velitelství v Ostravě. Dozvíte se odpovědi na výše uvedené otázky a také podrobnosti o možnostech zapojení se do projektu zajišťování obrany České republiky a dalších zajímavých sportovních a outdoorových aktivit.

VSTUP JE ZDARMA! REGISTRACE ZDE NUTNÁ!

Seminář BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM PRO 21. STOLETÍ

VŠB – TU Ostrava pořádá seminář „Bezpečnostní výzkum pro 21. století“, který se uskuteční dne 16. 1. 2018 na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava.

Seminář je zaměřen jak na problematiku bezpečnostního výzkumu, tak i na obecné informace týkající se podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) mezi ČR a USA (např. prostřednictvím National Science Foundation, Projekt Bilat 4.0 a další). Cílem je seznámit účastníky se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.

Na tomto semináři vystoupí  také prezident klastru doc. Miloš Kvarčák a BTKlastr se tak do diskuze aktivně zapojí. Zveme rovněž zástupce našich členů.

Seminář se uskuteční na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Nová aula, NA 4 – zelená posluchárna.

Pozvánka ke stažení ZDE

Stránky semináře s možností registrace ZDE