Odborný seminář „Optimalizace systému ochrany osob a majetku a informací“

Program:

8.30 Příjezd a registrace účastníků
9.00 Ochrana osob a majetku
  Ochrana informací
  Kávová přestávka
  Vliv systému centralizované ochrany PČR na bezpečnost v MSK
12.00 Oběd
13.00 Bezpečnost zvaná SECURITY
  Bezpečnost na vysokých školách
  Kávová přestávka
  Bezpečnost v obchodních řetězcích
  Bezpečnost v průmyslových podnicích
16.00 Závěr

Účast na semináři je podmíněna registraci (v odkazu pozvánky) nebo na http://registrace.btklastr.cz.

Zasedání Valné hromady dne 20. 9. 2011 od 14.30 hodin

Pozvánka na zasedání členů Valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, o. s., které se uskuteční dne 20. 9. 2011 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 232 v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU v Ostravě – Porubě.

Prezence proběhne od 14.30 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu zasedání Valné hromady
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení nových členů BTK
4. Odstoupení člena výkonné rady
5. Volba nového člena výkonné rady
6. Stanovení a schválení členských příspěvků na rok 2011
7. Projednávání a schválení změn ve stanovách BTK
8. Projednávání a schválení etického kodexu BTK
9. Problematika financí
10. Společné projekty
11. Různé, diskuze
12. Schválení celkového rozhodnutí Valné hromady

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
prezident BTK

Ing. Robert Chlebiš
výkonný manažer BTK