Odborný seminář Bezpečnost provozu bioplynových stanic z hlediska rizik výbuchu

Společnost IHAS s.r.o., Ostrava si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Bezpečnost provozu bioplynových stanic z hlediska rizik výbuchu, ve kterém budete seznámeni s legislativními požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a se zpracováním Dokumentace o ochraně před výbuchem.

Místo konání: Hotel U Crlíků, Palackého 4, Tetčice

Datum konání: 14.11. – 15.11.2012

Bližší informace naleznete zde: Pozvánka.

seminář Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy

Katedra psychologie FF UP v Olomoucia a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vás zvou na seminář „Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy“.

Seminář se uskuteční 7.12.2012 v Olomouci.

Podrobné informace a registraci naleznete na webu semináře pod odkazem www.contexo.cz/doprava2 a v přiložené pozvánce: Pozvánka – Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy.

BTKlastr je partnerem projektu Safety AGENT

Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu
Safety AGENT
CZ.1.07/2.4.00/31.0049

Projekt nabízí:

odborné stáže akademických a vědeckých pracovníků

odborné praxe a stáže studentů VŠ  ve významných organizacích

vědecké konference a kulaté stoly na poli průmyslové bezpečnosti

vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na osobnostní rozvoj

Informace o projektu najdete na:

www.safety-agent.info

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba, tel: +420 597 329 060, e-mail: safety.agent@cztpis.cz, www.cztpis.cz