CzechInvest: Čeští podnikatelé dostanou dalších 5 miliard na rozvoj podnikání a inovace

Čeští podnikatelé dostanou dalších 5 miliard na rozvoj podnikání a inovace

Agentura CzechInvest vyzývá k podávání žádostí o dotace z končícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013. Na sklonku programového období podpory ze Strukturálních fondů EU na roky 2007 až 2013 mohou podnikatelé získat dotace například na pořízení nových technologií, zefektivnění výroby a inovování produktů a procesů. V programech Rozvoj a Inovace – Inovační projekt pro ně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvolnilo 5 miliard korun.

Podrobnosti o zprávě agentury CzechInvest naleznete ZDE

Více informací o daných dotačních výzvách naleznete pod níže uvedenými odkazy:

V případě Vašeho zájmů nás prosím kontaktujte!

Koordinátorka projektů:

Ing. Barbora Dvořáková
tel.: 597 329 143
e-mail: barbora.dvorakova@cztpis.cz

Logo_OPPI

Partner BTKlastru: Projekt CZ-TPIS byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Projekt CZ-TPIS, jakožto blízkého partnera BTKlastru byl oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. získala 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 v kategorii Spolupráce – Technologické platformy (Rozvoj spolupráce firem- Technologické platformy) za projekt Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR.

Cílem České technologické platformy bezpečnosti průmyslu je zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagace získaných znalostí a zkušeností v českém průmyslu. Její vznik umožnil propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

Přehled všech oceněných v rámci soutěže Podnikatelský projekt roku 2012 si můžete stáhnout, viz níže uvedený odkaz:
Podnikatelský projekt roku 2012 – Vítězové
(oficiální materiál CzechInvest, docx, velikost 308kB)

CzechInvest_Logolink_Podnikatelský_projekt_roku_2012

Fotografie ze slavnostního předávání cen v soutěži
Podnikatelský projekt roku 2012

Aktualita_Předávání_cen_2

Aktualita_Předávání_cen_1

 

BTKlastr: Centrum expertů

Centrum expertů

EXPERTCílem Centra expertů Bezpečnostně technologického klastru je poskytovat v prevenci rizik a odborné informace se zaměřením na ochranu zdraví a života lidí, ochranu majetku před požáry, nehodami, živelnými pohromami a dalšími mimořádnými událostmi. Centrum expertů chce také poskytovat informace zaměřené do oblasti právních a ostatních předpisů, technické bezpečnosti, problematiky úrazů a jejich odškodňování.

Dalším cílem je také vypracování posudků, stanovisek a odborných zpráv podle jednotlivých požadavků a potřeb odborné a laické veřejnosti. Tyto aktivity jsou směřovány ke zvýšení komunikace mezi kvalifikovanými odborníky a koncovými uživateli a také odborníky navzájem. Centrum expertů má přispět k lepší informovanosti a znalostem odborné veřejnosti v otázkách bezpečnosti a dále ke zvýšení zájmu laické veřejnosti o tuto problematiku.  Nedílnou součásti činnosti Centra expertů budou aktivity zaměřené na prevenci ve všech oblastech bezpečnosti:

 • vypracování nových výukových a studijních materiálů,
 • výklady nových předpisů,
 • odpovědi na nejasnosti při výkladu předpisů,
 • rozbory úrazů, nehod s návrhy protiopatření,
 • vypracování nových bezpečnostních postupů,
 • podíl na úpravě předpisů a norem.

Mezi koncové uživatele práce Centra expertů lze zařadit podnikatelské subjekty, živnostníky, orgány státní správy, kontrolní orgány, vyšetřovatele, školy a vzdělávací instituce, občany.

Více informací o jednotlivých oblastech a zaměřeních centra expertů a jejich vedoucích naleznete prostřednictvím Informačního centra BTKlastru.

Agentura CzechInvest: České klastry jsou stabilní, zapracovat by měly na vzdělávání svých manažerů.

České klastry jsou stabilní, zapracovat by měly na vzdělávání svých manažerů.

CzechInvest

Agentura CzechInvest informuje o výsledcích studie dotýkající se problematiky klastrů, kterou si nechala zpracovat na základně průzkumu německé VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.

CENTRAMO

Z výsledků této dlouhodobé analýzy vyplynulo, že české klastry se mohou chlubit stabilní členskou základnou a úzkou spoluprací. Daná analýza také ukázala, že české klastry jsou obecně menší (od 15 do 40 členů) a ne vždy geograficky koncentrované kolem sídla klastru, což se negativně odráží na dalším rozvoji spolupráce. Podle doporučení analytiků by klastrům prospělo zapojit více členů a lépe organizovat spolupráci pomocí pracovních skupin.

Celý článek naleznete ZDE

Dokument podrobné zprávy dané analýzy:
Podrobná zpráva hodnocení klastrů
(oficiální dokument, PDF, velikost 372KB)

Přeshraniční česko-polská bezpečnostní inovační a technologická síť

Název projektu: Přeshraniční česko-polská bezpečnostní inovační a technologická síť

ProgramFond mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR

Doba realizace: 1.1.2014- 31.12.2014

Realizátor projektu: Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Partneři projektu: Bezpečnostně technologický klastr, o.s.
                            Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości

Nadace OKD – Program pro EvropuCíle projektu:

Hlavním cílem projektu je navazování spolupráce a rozvoj vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti, podpora vzájemné výměny informací a sdílení zkušeností na obou stranách hranice (v českém i polském příhraničí) a zvýšení nejen úrovně bezpečnosti průmyslu, ale zároveň i konkurenceschopnost tohoto regionu.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • Zmapování výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a aktivit na obou stranách hranice
 • Hledání potenciálu pro rozvoj přeshraniční spolupráce
 • Podpora společných aktivit a VaV projektů
 • Vytvoření institucionální přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a podpory inovací
 • Vytvoření kontaktního místa pro bezpečnost průmyslu v tomto regionu, kde budou prezentovány výsledky dosažených partnerství a spolupráce a možností dalších společných aktivit

Zpracování a podání projektové žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR bylo podpořeno z Nadace OKD – Program pro Evropu.

Celková výše podpory: 32 250,- Kč